“Wij proberen het woord ‘kunstenaar’ zo veel mogelijk te vermijden” | Schamper
Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.