Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

552 Lies Vandevyvere - Urgent.fm

IMG_5621.jpg
In totaal gaf één iemand dit artikel een gemiddelde van 5 hartjes. En jij?
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.