Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Bibberduik 3

IMG_5809.jpg
In totaal gaf één iemand dit artikel een gemiddelde van 2 hartjes. En jij?
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.