Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Cijfers interne en externe beroepen

blandina_excel.png
Nog geen stemmen. Misschien ben jij wel de eerste?
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.