Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Ge zult nog beloond worde - Deel 2

Wat voorafging: deel 1. Wat volgde: deel 3

gznbwjII_nr_2.jpg
In totaal gaven 2 mensen dit artikel een gemiddelde van 5 hartjes. En jij?
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.