Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Ge zult nog beloond worde deel 6

wat voorafging:
deel 5.

GNZBWjiiDEEL6.jpg
In totaal gaven 2 mensen dit artikel een gemiddelde van 3 hartjes. En jij?
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.