Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Kneppelhout

“Willem zucht met een melancholieke blik boven den eersten titel van het tweede boek, daar hij niet uitgenodigd was voor den weekelijkschen orgie van zijnen Professor literarum.”

knep001stud01ill04.jpg
Nog geen stemmen. Misschien ben jij wel de eerste?
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.