Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 2008 online

Schamper Daily: 2008 Weltschmerz en hoongelach voor de massa

VVS wil externe bemiddelaar, StAL niet en VVS-bestuur neemt ontslag (update)

22 december 2008 — door Hannah Demol

Zaterdag vergaderde de Raad van Bestuur van VVS over de huidige commotie (zie ‘Donder bij VVS’) in en rond de organisatie.

Donder bij VVS

19 december 2008 — door Hannah Demol

UGent goes lichtkrant

18 december 2008 — door Floor Eelbode

Any way the wind blows

18 december 2008 — door Floor Eelbode

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.