Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 2014 online

Schamper Daily: 2014 Weltschmerz en hoongelach voor de massa

Facebook is watching you

31 december 2014 — door Selin Bakistanli

I have read and agreed to the terms and conditions,” is als zeggen “Dat was de laatste” bij het uitdelen van kauwgom en “Ik ben onderweg!” wanneer je je bed nog niet uit bent. Welke gevolgen hebben de leugens over het lezen van die saaie gebruiksvoorwaarden als het gaat om de nieuwe privacyregeling van Facebook?

"We moeten ze de hand reiken"

31 december 2014 — door Wouter De Rycke

Deze week is het KVHV opnieuw in opspraak gekomen. Het stadsbestuur en de universiteit manen aan tot kalmte en begrip. Inmiddels wordt een plan opgesteld om de gemarginaliseerde jongeren weer aansluiting te doen vinden bij de moderne samenleving.

“Waarom zou de Kerk moderner moeten zijn?”

30 december 2014 — door Arno Vanhollebeke

De oproep van de Antwerpse bisschop Johan Bonny om homoseksuele relaties kerkelijk te erkennen, kan niet op veel bijval rekenen bij enkele studentenverenigingen. De katholieke studentenverenigingen KVHV Gent en KVHV-Antwerpen vrezen een ommekeer: “De regels van het spel moet je respecteren en niet zomaar aanpassen aan een maatschappelijke tendens.” Jongsocialisten reageren verbolgen: “Dit is erger dan oerconservatief.”

"De KU Leuven heeft geen monopolie op dit idee"

23 december 2014 — door Pieter De Smet

“We staan achter het idee van de instellingsreview en we zijn volop bezig met de voorbereiding van de interne kwaliteitszorg.” Dat is de boodschap die rector Anne De Paepe en Jelle Heyvaert van de Gentse StudentenRaad (GSR) de wereld willen insturen. En toch blijven enkele pertinente vragen onbeantwoord.

Brief aan Laurens X

21 december 2014 — door Maarten Geeroms

Nadat hij op 15 december slaag kreeg van enkele vakbondslieden, besloot Laurens X, student burgerlijk ingenieur aan de UGent en NVA-politicus, een open brief neer te pennen. Nu reageert Maarten Geeroms, student taal- en letterkunde van de UGent en lid van de basisgroep Gent-centrum van de PVDA, op Laurens’ brief aan de vakbonden.

Bye bye bonus pater familias!

19 december 2014 — door Laetitia Mouton

Gisteren werd Alexandra Vanvooren, juriste en alumna van de Universiteit Gent, verkozen tot winnares van de Vlaamse Scriptieprijs. Bovenop deze prestigieuze titel ontvangt ze een geldsom van 2500 euro voor haar pleidooi voor een genderindifferent recht.

"We vrezen dat 10% van het personeel hun job zal verliezen."

18 december 2014 — door Arno Vanhollebeke

De overheidsvakbond ACOD vreest dat het hoger onderwijs honderden mensen op straat moet zetten door de aangekondigde besparingen. “Vooral bij de hogescholen wordt het zeer moeilijk.” De instellingen zelf reageren voorzichtig: “Het is nog afwachten.”

Matige Oestrogeenwalm

18 december 2014 — door Pieter De Smet

Na de release van zijn langverwachte tweede studioalbum I Forget Where We Were in oktober, verblijdde de alom gelauwerde Ben Howard gisteren het Brusselse publiek met zijn nieuwe muziek. Howard liet wel enkele steken vallen.

Brief aan de vakbonden

15 december 2014 — door Laurens X

Laurens X (22), N-VA politicus en huidig voorzitter van het Politiek-Filosofisch Konvent (PFK) van de Universiteit Gent reageert op de recente stakingsgolf, dit volledig uit eigen naam en los van zijn mandaten.

Nee, ik staak niet mee

14 december 2014 — door Simon Hoebeke

De talrijke stakingen als protest tegen het beleid van de regering Michel I beheersen het nationale nieuws. Lang niet iedereen is echter overtuigd van het nut van de acties. Zo staakt student Timon Lesage bewust niet mee. “De rol van de vakbond is voor mij au fond niet democratisch”.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.