Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 2016 online

Schamper Daily: 2016 Weltschmerz en hoongelach voor de massa

"Het is geen luxehotel"

26 februari 2016 — door Arthur Joos

Tweehondervijftig vluchtelingen krijgen volgende week onderdak in de voormalige Rotterdamse bajesboot. Bed, bad en brood, en Gent voegt er nog een vierde B aan toe: met een hoofdletter: ‘Begeleiding’. “We moeten vanaf dag één inzetten op integratie”, zegt Rudy Coddens, Gents schepen van seniorenbeleid, armoedebestrijding en werk, tevens OCMW-voorzitter.

Extreemrechts zamelt geld in voor vluchtelingen

22 februari 2016 — door Anke Heyerick

Zondag vonden er twee betogingen plaats in Gent. Het thema: vluchtelingen. Het gedachtegoed: de ene pro vluchtelingen, de ander contra. De opkomst: bij de een drie keer zoveel als bij de ander. De slogans: ‘geen racisten in onze stad!’ de ander ‘Terrorisme moe, grenzen toe’. De een georganiseerd door Pegida, Voorpost en Vlaams Belang, de ander door Gastvrij Gent.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.