Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 350

Schamper 350 verscheen op 20 oktober 1997 onder hoofdredactie van Tom De Decker.

Bekijk deze Schamper in PDF-formaat

Bekijk deze Schamper op Issuu

'EN COLLECTION' in de Witte Zaal

20 oktober 1997 — door Karlien

350 keer zelfbevlekking

20 oktober 1997 — door Your Eyes Immaculate

ASLK: Schoner en beter?

20 oktober 1997 — door Karlien

Biotech Valley in Gent

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

De kine-comeback

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

De wilde haren van Vera Dua

20 oktober 1997 — door Bri&An

Vera Dua volgde Wetenschappelijke B in het Gentse Sint-Bavo van ’64 tot ’70. In 1975 studeerde ze af als landbouwingenieur aan de RUG en doctoreerde in 1986 in de landbouwwetenschappen. Na 1986 is ze werkzaam als ambtenaar van Waters en Bossen en duikt op in AGALEV-middens. In ’89 wordt ze verkozen als gemeenteraadslid te Gent, in ’91 als volksvertegenwoordiger en seder ’95 zetelt ze in het Vlaams parlement.

Film

20 oktober 1997 — door SP, Bri&An, DDT

Graveer gratis uw zelf herstelde fiets

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

Het World Wide Web (WWW)

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

In een home-opslag

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.