Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 432

Schamper 432 verscheen op 18 april 2005 onder hoofdredactie van Rien Emmery.

Bekijk deze Schamper in PDF-formaat

Bekijk deze Schamper op Issuu

De Indringer

18 april 2005 — door Wim Van Lancker

Driewerf negers!

18 april 2005 — door Simon Calcoen

België bestaat 175 jaar. Driewerf hoera! Wanneer we over onze vaderlandse geschiedenis spreken, dienen we ter wille van dit schroomblinkend feest best enkele vieze hoofdstukken over te slaan: die van het kolonialisme, waarin terreur en onderdrukking het motief zijn. Evenmin dienen we aangaande dit onderwerp verder in te gaan op toenmalige lectuur. Schamper doet het toch!

"Moe nie huil nie, moe nie treur nie!"

18 april 2005 — door Gert Boel

Even uitschieten met je scheermes kan soms onverwachte gevolgen hebben voor je personencultus: zo werd schilder Vincent Van Gogh na een ietwat radicale scheerbeurt een icoon voor zowel surrealisten als automutilanten. Minder verging het Vincents broer Cor: ook hij pleegde zelfmoord, maar was vergeten tevoren wereldberoemd te worden. Voldoende stof voor twee boeiende levensverhalen, gebracht in Theater Tinnenpot.

"Kunstenaars zijn grote ego's"

18 april 2005 — door Wendy Schelfaut

Nee, ze zijn niet akkoord met wat er in de brochure van Time Festival staat. “Er is geen sprake van een haat-liefde-verhouding”, aldus Steve Schepens. “Wij zijn geen kemphanen.” Geen oorlog dus, maar drie dagen en drie nachten lang een toenadering tussen twee kunstenaars.

Toga en Baret

18 april 2005 — door Bregt Saenen

Hoe mooi de theorie ook klinkt, de praktijk wil zoals wel meer zaken aan de ugent nogal eens afwijken van het ideaalbeeld. Professoren stralen gezag uit net door ons te viseren, en hun kledij bestrijkt een erg breed spectrum waarvan niemand zeker is wat er zich aan de uiteindes bevindt. Zeemonsters en daarna grote niets, wordt gefluisterd. Tussenin zien we alles passeren gaande van een eenvoudige wollen trui tot mensen die ooit nog eens St. Peters or no St. Peters! de paus opgebaard zien liggen in trainingsbroek en bijhorende T-shirt.

Websites van de verenigingen gekeurd...

18 april 2005 — door Rudy Gevaert

Iedere studentenvereniging die naam waardig heeft zijn eigen website. Schamper pikte de mooiste en de lelijkste voor u uit. Iedere website is terug te vinden via onze vet coole voetnoten.

Vlaanderen staat in Europa!

18 april 2005 — door Tom Vandendriessche

De ontstaansredenen van de Belgische staat zijn zeer divers en situeren zich in de sociaal-economische, politieke, religieuze, culturele, en vooral geopolitieke sfeer. België was bij de oprichting een Franstalige staat, en handhaafde een beleid van sociale, culturele, economische en politieke discriminatie en achteruitstelling van de Vlamingen. Ondertussen is er gelukkig al heel wat ten goede veranderd aan het Belgisch — sinds 25 jaar federale — staatsconcept. Tijd om bij deze historische verjaardagen eens na te denken over de zin van de Belgische staat.

Het mysterie van de tsjilpende piramide ontrafeld!

18 april 2005 — door Pieter Everaerts

Uitzonderlijke vindplaatsen en gebouwen. De Maya’s hebben er ons verschillende nagelaten. Eén van de mooiste sites blijft wellicht Chichen-Itza, op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Ook kan het bestempeld worden de meest mysterieuze Mexicaanse vindplaatsen.

Dertig jaar eigenzinnige geschiedenis van Schamper

18 april 2005 — door Maarten De Gendt

Schamper, het studentenblad van de Gentse universiteit, heeft sinds haar ontstaan in 1975 al meer dan 400 edities uitgebracht. In deze laatste aflevering van onze reeks over de Schampergeschiedenis komt er een slot aan we verder in op de jolige schelmenstreken van het Blad van Papier.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.