Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 449

Schamper 449 verscheen op 26 februari 2007 onder hoofdredactie van Matthias Jacxsens.

Bekijk deze Schamper in PDF-formaat

Bekijk deze Schamper op Issuu

Megakikkers en Opblaasboksringen

26 februari 2007 — door Gert Boel

Zoals u hiernaast kan lezen heeft de Twaalfurenloop een bijzonder tumultueuze editie achter de rug. Kapitein Thijs Verbeurgt moet dit jaar dus een woelige zee trotseren, maar gelukkig wordt de schipper bijgestaan door een bijzonder kundige groep matrozen.

Neem je vrinden mee naar de ABC!

26 februari 2007 — door Gert Boel

Slechts zelden gebeurt het dat de Gentse student, zelfs wanneer de alcohol zijn zicht vertroebelt, zich aangetrokken voelt door de rode en paarse lichtjes die zich al vanaf het Zuidplein in een wazige gloed aftekenen. ‘t Is immers daar dat bonkige, dampende en snuivende mannen ronddwalen, rusteloos op zoek naar strak gespannen vrouwenvlees.

Cultuur, zonder omwegen

26 februari 2007 — door Wendy Schelfaut

Je hebt nog een pak cultuurcheques maar je weet niet waar naartoe? Of je hebt gewoon nog ns zin in een brokje cultuur? Ziehier een paar tips.

Weg ermee

26 februari 2007 — door Matthias J.

De rector is dood. Leve de rector.

26 februari 2007 — door Wim Van Lancker

Begin januari bereikte een onaangename tijding de redactielokalen van Schamper: “Rector Paul Van Cauwenberge is opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte”. Heel erg sneu natuurlijk, maar de enige vraag die aan onze cynische breinen ontsproot was de volgende: wat met onze Alma Mater als de rector zou sterven? En ook wel een beetje: hoe gaat het nu met onze rector? Schamper trok op onderzoek.

Pleidooi voor een open universiteit

26 februari 2007 — door Dries Holvoet, voorzitter LVSV Gent

KORT: kweenie hoe grof weer

26 februari 2007 — door Andreas Faes & Axel De Backer

Schamper wil met deze editie en de twee volgende, drie beloftes maken: seks, drugs and rock & roll. Wij van Kort willen die beloftes in licht gewijzigde vorm nu alle drie waarmaken: child rape, gin and hitting djembe-players. Kazaam.

Wantoestanden in studentenmilieu

26 februari 2007 — door Bregt Saenen & Laurens Lavrysen

Het is niet allemaal peis en vree in de wereld van de kringen en de conventen. Schamper spitte een zeer bedenkelijke zaak uit die aantoont dat men nog te vaak de moed ontbeert om problemen snel en adequaat aan te pakken wanneer zij zich voordoen. De gevolgen willen dan al wel eens een pijnlijke smet werpen op het imago van een groep gedreven studenten die, desondanks, beweren goed bezig te zijn.

Spilzucht aangepakt

26 februari 2007 — door Matthias J.

Knappe proffen: ze bestaan

26 februari 2007 — door Wendy Schelfaut

Ook al krijg je doorgaans les van de meest afschrikwekkende exemplaren: er is hoop, er zijn aantrekkelijke en charismatische proffen actief aan onze universiteit. We legden ons oor even te luisteren bij een aantal studenten en kwamen uit bij deze selectie.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.