Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 515

Schamper 515 verscheen op 30 april 2012 onder hoofdredactie van Pieter Van Nuffel.

Bekijk deze Schamper in PDF-formaat

Bekijk deze Schamper op Issuu

“Allez, we gaan het ne keer op ‘n goe zuipen zetten!”

30 april 2012 — door Wouter De Rycke & Laurens Vansteelandt

Weinig studenten weten het, maar Gent blijkt al enige tijd een eigen nachtburgemeester te hebben. Edmond Cocquyt heet hij, en u kent hem misschien van een van de vele ludieke of tegendraadse initiatieven die hij de voorbije jaren ondernomen heeft.

New kids on the block

30 april 2012 — door Nathalie Dujardin

Op 1 oktober 2013 krijgt de universiteit er zo’n 6500 studenten bij. Waarom? De academische hogeschoolopleidingen sluiten zich dan aan bij de UGent. De hervorming van het hoger onderwijs is een nieuwe stap in het academiseringsproces, maar brengt ook een pak werk met zich mee.

De publicatieproblematiek in de alfawetenschappen

30 april 2012 — door Tom De Maerschalck & Davy Verbeke

Publish or perish, dat is het bekende motto van academische onderzoekers. Maar waarom is dat publiceren zo problematisch, vooral in de alfawetenschappen? In dit tweede deel zetten we twee ervaren onderzoekers tegenover elkaar: Jan Dumolyn, een kritische alfaprof en Guy Smagghe, bètaprof.

In het kader van U

30 april 2012 — door Lieselot De Taeye

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student aangenamer maken. Deze week: Gertjan Willems van Film-Plateau.

Hoog bezoek uit Nederland

30 april 2012 — door Jago Kosolosky

Van 1977 tot 1982 was Dries van Agt minister-president van Nederland in drie opeenvolgende kabinetten. Momenteel is hij voorzitter van The Rights Forum en in die hoedanigheid gaf hij op 10 april een lezing in het kader van Eye on Palestine.

Hydra onthoofd?

30 april 2012 — door Esther Sevens

In februari lanceerde studentenbeheerder Werner Raeymaeckers de nieuwe smartphoneapplicatie Hydra. Doel van deze app was alle studentenactiviteiten te centraliseren. Goed twee maand later is het tijd voor een grondige evaluatie. Blijven de koppen van de slang aangroeien of dreigt Hydra een stille dood te sterven?

Dubbelleven

30 april 2012 — door Lieselot Le Comte & Dylan Belgrado

Zoals Assepoester klokslag twaalf weer een doodgewoon meisje werd en Odette bij het krieken van de dag haar verenkleed opnieuw aantrok, zo zijn er ook heel wat jonge mensen die heen en weer fladderen tussen twee levens.

"Belangrijke ontdekkingen ontstaan door afwijkend denken"

30 april 2012 — door Lise Beirinckx & Dieter Bauwens

Onderzoekers. Het zijn allang geen eenzame malloten meer die zich dagen opsluiten in een beschimmelde zolderkamer en overleven dankzij een gulle mecenas. Nee, de tijden zijn veranderd en verschillende onderzoeksteams strijden hard tegen hard om dat laatste restje geld uit de pot te bemachtigen. Al zijn er geruchten dat de ethische principes daarbij wel eens aan de kant worden geschoven.

Achterklap

30 april 2012 — door Pieter Van Nuffel & Lise Eelbode

Boek

30 april 2012 — door Tobe Steel

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.