Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels uit Schamper 534

Schamper 534 verscheen op 18 november 2013 onder hoofdredactie van Martijn Vermeersch.

Bekijk deze Schamper in PDF-formaat

Bekijk deze Schamper op Issuu

Verlaat uw huis, uw kot in

18 november 2013 — door Tobe Steel, Frédéric Piccavet & Esther Sevens

Het studentenhuisvestingsbeleid van de Stad Gent krijgt stilaan vorm. “Op termijn moet het mogelijk zijn om alle studenten uit gezinswoningen te halen.” De verhoogde tweede verblijfsbelasting dient daarbij als middel om de overtreders in kaart te brengen, systematisch te controleren en studenten uit hun huis te zetten.

Hokjesdenken over emotie

18 november 2013 — door Fabrice Luyckx

We staan er maar zelden bij stil, maar René Descartes heeft ons ferm gebrainwasht. Denken en voelen, dat zijn twee aparte dingen, punt. Psychologisch onderzoeker Luiz Pessoa toont dat de grenzen tussen beide vager zijn dan we dachten.

Knusse kunst op kot

18 november 2013 — door Yana Morren

Wacht je al een tijdje om eindelijk de twee machtigste wereldleiders te ontmoeten in een hilarisch formaat? Of wil je liever in stilte luisteren naar een gedicht in handenstand? Of hou je meer van vechtende kunstwerken? Kunst is meer dan een schilderij van Rembrandt of Rubens! Op 19 november organiseert AmuseeVous voor de vijfde opeenvolgende keer haar unieke Kotroute in Gent, waarbij kunst buiten de museummuren breekt.

Een student getuigt

18 november 2013 — door Frédéric Piccavet

Student Sam Van Huyse* is één van de studenten die vorig jaar zijn huis moest verlaten. Samen met zijn zus had hij het plan opgevat om op een zelfstandigere basis te gaan leven. Het kotleven was niet meer aan hem besteed, zich domiciliëren bood voor hem geen optie. Zijn ouders zouden daarvan immers financieel nadeel ondervinden, zoals een vermindering van het kindergeld en een verlies aan fiscale voordelen.

Eerste Hulp Bij Samenhokken

18 november 2013 — door Frédéric Piccavet, Esther Sevens & Tobe Steel

Onduidelijkheid troef. Dat is wel het minste wat gezegd kan worden over de toekomst van samenhokkende studenten. Vanuit de chaos aan decreten, reglementen en wetteksten proberen we even alles op een rijtje te zetten.

Laat u niet vangen door vis

18 november 2013 — door Brecht Vissers

Van 18 tot en met 22 november is het Duurzame-VISweek in de resto’s van de UGent. Tijdens die week worden de studenten er attent op gemaakt dat de visvangst nog vaak desastreuze gevolgen heeft voor ons leefmilieu.

Achterklap

18 november 2013 — door Arno Vanhollebeke

Biowiskunde bij de Boeren

18 november 2013 — door Arno Vanhollebeke

Dat wiskunde de basis vormt van een zeer uitgebreid gamma aan onderzoeksdomeinen, was voor iedereen al duidelijk. Zelfs de leerlingen secundair onderwijs van Latijn-Moderne talen krijgen steevast drie uur wiskunde per week voorgeschoteld. Onze bètawetenschappen — en bijgevolg onze wereld — draaien nu eenmaal rond getallen, vergelijkingen, grafieken en meer van dat lekkers.

Cultuuragenda

18 november 2013 — door TJ

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.