Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

341

Commotie omtrent afbouw landbouwopties

8 november 1996 — door AV

La Promesse

8 november 1996 — door S.

Oorsmeer

8 november 1996 — door KLy

NSV "charme"-offensief

8 november 1996 — door DS

Op woensdag 16 oktober organiseerde de Marxistisch Leninistische Beweging (MLB) een meeting in de Blandijn over engagement in de onderwijsstrijd. Sprekers van dienst waren Jaap Kruithof, Kris Merckx (PVDA), Peter Mertens (MLB), Jan Franssen (Vereniging Vlaamse Studenten ofwel VVS) en Raoul Hedebouw (student Luik). Een paar minuten voor 20u wou ook een delegatie van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), jongens én meisjes, voorzien van de bijbehorende petjes en lintjes, hun toegang forceren tot de Blandijn. Waar ze ook in slaagden, ondanks verzet van de linkse groeperingen MLB, Aktief Linkse Studenten (ALS) en Socialistische Jonge Wacht (SJW).

Asterix terug van weggeweest

8 november 1996 — door Leen

Kort

8 november 1996 — door N.I.C.O.

Hoe meer zielen, hoe meer...

8 november 1996 — door BVC

Op vrijdag 11 oktober waren 4545 nieuwe Belgische studenten eerste kandidatuur, generatiestudenten, aan de RUG ingeschreven. Dit is een stijging met 2,2%. Al negen jaar stijgt het aantal eerstejaarsstudenten aan de Gentse universiteit. In 1987 trok één student op vier Gentwaarts, nu is dit één op drie. Enkele bedenkingen.

Murano

8 november 1996 — door VW

Nog tot 12 januari ’97 loopt in het Museum voor Sierkunst en Vormgeving de tentoonstelling “Muranoglas uit de twintigste eeuw, van kunsthandwerk tot design”.

Glasvezelnetwerk aan de RUG

8 november 1996 — door MDG

Juicht, internettend Gent! Binnenkort behoort het eindeloze wachten op verbinding vanuit de PC-knooppunten tot het verleden. De RUG zorgt weldra voor supersnelle glasvezelkabels tussen de verschillende gebouwen van onze Alma Mater.

Het Wetenschappelijk en Wiskundig Vademecum

8 november 1996 — door N.I.C.O.

Eind september verscheen bij uitgeverij Pelckmans het boek “Wetenschappelijk Vademecum”. In dit naslagwerk wordt een synthese gemaakt van de volledige leerstof chemie en fysica uit het secundair onderwijs. Het meest opvallende eraan is evenwel dat twee van de drie auteurs nog studenten aan de RUG zijn: Mike Nachtegaele (1e lic. wiskunde) en Olivier Bernus (2e kan. wiskunde).

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.