Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

341

Murano

8 november 1996 — door VW

Nog tot 12 januari ’97 loopt in het Museum voor Sierkunst en Vormgeving de tentoonstelling “Muranoglas uit de twintigste eeuw, van kunsthandwerk tot design”.

Hoe meer zielen, hoe meer...

8 november 1996 — door BVC

Op vrijdag 11 oktober waren 4545 nieuwe Belgische studenten eerste kandidatuur, generatiestudenten, aan de RUG ingeschreven. Dit is een stijging met 2,2%. Al negen jaar stijgt het aantal eerstejaarsstudenten aan de Gentse universiteit. In 1987 trok één student op vier Gentwaarts, nu is dit één op drie. Enkele bedenkingen.

Glasvezelnetwerk aan de RUG

8 november 1996 — door MDG

Juicht, internettend Gent! Binnenkort behoort het eindeloze wachten op verbinding vanuit de PC-knooppunten tot het verleden. De RUG zorgt weldra voor supersnelle glasvezelkabels tussen de verschillende gebouwen van onze Alma Mater.

Breaking the waves

8 november 1996 — door Sandy

Een film van Lars Von Trier met Emilie Watson en Stellan Starksgard.

Het Wetenschappelijk en Wiskundig Vademecum

8 november 1996 — door N.I.C.O.

Eind september verscheen bij uitgeverij Pelckmans het boek “Wetenschappelijk Vademecum”. In dit naslagwerk wordt een synthese gemaakt van de volledige leerstof chemie en fysica uit het secundair onderwijs. Het meest opvallende eraan is evenwel dat twee van de drie auteurs nog studenten aan de RUG zijn: Mike Nachtegaele (1e lic. wiskunde) en Olivier Bernus (2e kan. wiskunde).

Het World Wide Web (WWW)

8 november 1996 — door D.D.T.

Wat is het WWW (ook wel het Web of W3 genoemd)? Wat is Netscape en hoe start ik het op? Wat is een URL? Wat is een link? Hoe bewaar ik een tekst van het Web op diskette? Dit is een poging om een antwoord te geven op bovenstaande en tal van andere vragen in een voor volkomen beginnelingen begrijpelijke taal. Je zal hier geen nodeloze bespiegelingen of technische weetjes vinden maar een praktische handleiding voor elke RUG-student die het digitale universum wil verkennen.

Drifting Clouds

8 november 1996 — door D.D.T.

Finse film van Aki Kaurismkki met o.a. Kati Outinen (Ilona) en Kari VaanaŠnen (Lauri)

Teveel drempels

8 november 1996 — door Sandy

Vijfentwintig oktober vierde ‘vzw Begeleiding Studenten met een Handicap’ (BSH) haar eerste lustrum. Er werd teruggeblikt op de tot nog toe behaalde resultaten, die zeker niet min zijn. Toch rezen er hier en daar nog enkele bittere stemmen op waaruit blijkt dat alles nog lang geen rozegeur en maneschijn is.

Plaspunk vs. pussypower

8 november 1996 — door KV

Hakken los!

8 november 1996 — door AW

U wist het of u wist het nog niet maar elk jaar wordt in Vlaanderen een Vrouwendag georganiseerd. Dit initiatief ontstond begin jaren ’70 in de schoot van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) uit een ontmoeting tussen een aantal vrouwenbewegingen en vrouwen uit politieke en arbeidersorganisaties. Ondertussen wordt de Vrouwendag reeds voor de 25e keer georganiseerd. Traditiegetrouw gebeurt dit in samenwerking met plaatselijke vrouwenorganisaties van de stad waar het gebeuren plaats vindt. Dit jaar is Gent aan de beurt.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.