Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

342

FEEST. Dat is het. Zoiets. Ongeveer.

22 november 1996 — door Wardal

Op 1 januari 1997 wordt het Poëziecentrum in Gent erkend als Vlaams-Nederlands Steunpunt voor Nederlandstalige Poëzie in Europa door de minister van cultuur. (na zestien jaar werking!) Deze erkenning komt mede door de vernieuwing van de Poëziekrant en door de poëzie-podiumactiviteiten die het Poëziecentrum keer op keer op poten weet te zetten. Motto van deze podiumactiviteiten is: Poëzie is een feest en geen “steriel ding”.

Longtering in het Gentse

22 november 1996 — door Sandy

Onlangs dook op twee verschillende plaatsen tbc (longtering in de volksmond ) op: in een wijk aan de Brugse poort en in ‘onze’ studentenhome Boudewijn. Reden tot paniek?

De volgende democratie, alsjeblief!

22 november 1996 — door Malik Weyns

Na de val van het communisme bleef enkel nog de democratie als ideale staatsvorm over, de ex-communist kocht zich een Westers pak en noemde zich voortaan democraat. Zelfs dictators in de Derde Wereld camoufleren hun wraatzuchtige machtshonger met schijnverkiezingen. Democratie is een toverwoord dat deuren opent en ogen sluit. Maar zelfs de Westerse democratieën zijn verre van perfect en dringend aan hervorming toe.

"What is the difference?"

22 november 1996 — door Wardal

"U kan maar best een eigen mening hebben"

22 november 1996 — door EdK

Een gesprek met professor Dirk Voorhoof (vakgroep Communicatiewetenschappen) over ‘de affaires’ en de rol van de media in de beeldvorming.

Kort (sec)

22 november 1996 — door N.I.C.O.

Oorsmeer

22 november 1996 — door KLy

Netnews

22 november 1996 — door MDG

In deze Schamper bespreken we een Internettoepassing voor diegenen onder u die over alles een eigen mening hebben en die te pas en te onpas kwijt willen, doch geen gehoor vinden binnen hun vriendenkring: de nieuwsgroepen ofte discussielijsten.

Studentenvertegenwoordiger neemt gedwongen ontslag

22 november 1996 — door PG

Nick Aga, vorig jaar door de studenten verkozen als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de RUG, heeft begin november ontslag genomen uit al zijn bestuurlijke functies aan de RUG. Reden: leden van het VTK (Vlaams Technische Kring) betrapten hun collega op het stelen van de kas.

Le Journal Du Seducteur

22 november 1996 — door S.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.