Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

342

Nieuw: de 'Union Catalogue of Belgian Research Libraries'

22 november 1996 — door PG

Onlangs is de derde versie van deze catalogus verschenen, en deze zou voor de grote doorbraak van het produkt moeten zorgen. Niet alleen is hij gebruiksvriendelijk en te raadplegen in alle knooppunten aan de universiteit, binnenkort kan hij ook via het Internet bekeken worden. Bovendien kunnen studenten hem kopen aan wel zeer lage prijzen.

Sacco & Vanzetti

22 november 1996 — door Kenneth, 1e kan. Geschiedenis

Gedicht

22 november 1996 — door John Allemeersch

Slavische roddels

22 november 1996 — door Devi

Een van de drijfveren voor het menselijk handelen is de onuitputtelijke honger naar macht en aanzien. Denken we maar aan de groten der aarde in Amerika of al iets kleiner zoals Boris Jeltsin. Uiteraard pakt iedereen wat hij krijgen kan, zodat het fenomeen zich overal voordoet.

Betogingsverbod voor Leuvense studenten

22 november 1996 — door Wardal

A time to Kill

22 november 1996 — door Sandy

Digitaal Kot

22 november 1996 — door N.I.C.O.

Meer en meer diensten van de universiteit vinden hun weg naar internet, zo ook de studentendiensten Huisvesting, Studentenrestaurants en Jobdienst. Schamper zette zijn Emiel Goelenmasker op en maakte een vergelijkend onderzoek. U leest toch ook!

Studentenvertegenwoordigers aan het woord.

22 november 1996 — door S.

Heavy

22 november 1996 — door DDT

FEEST. Dat is het. Zoiets. Ongeveer.

22 november 1996 — door Wardal

Op 1 januari 1997 wordt het Poëziecentrum in Gent erkend als Vlaams-Nederlands Steunpunt voor Nederlandstalige Poëzie in Europa door de minister van cultuur. (na zestien jaar werking!) Deze erkenning komt mede door de vernieuwing van de Poëziekrant en door de poëzie-podiumactiviteiten die het Poëziecentrum keer op keer op poten weet te zetten. Motto van deze podiumactiviteiten is: Poëzie is een feest en geen “steriel ding”.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.