Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

344

Telnet

17 januari 1997 — door MDG

The Last Supper

17 januari 1997 — door S.

De informatieoorlog

17 januari 1997 — door MDG

De invoering van de protonkaart aan de RUG veroorzaakte reeds heel wat commotie. Sommigen zijn tegen, omdat zulk een elektronisch systeem statistische data, maar ook persoonlijke gegevens kan verzamelen; anderen omdat ze baar geld niet ingeruild willen zien tegen elektronisch geld. Nog anderen pleiten vóór, argumenterend dat we de informatiseringstrein niet mogen missen. Ik meen dat dit protondebat kenmerkend is voor de overgang van onze samenleving naar een nieuwe maatschappijvorm: de informatiemaatschappij.

Zendstation Nieuwpoorttheater

17 januari 1997 — door VW

Voor de theatermakers Arne Sierens en Johan Dehollander fungeert Nieuwpoorttheater als een zender. In Januari ’97 wordt het Nieuwpoorttheater zendstation voor het Franstalig Brusselse gezelschap ‘Théatre de Galafronie’, dat met Johan Dehollander ‘King Lear kom hier naar Shakespeare!’ maakt. Shamper had een gesprek met hem.

Veto niet langer een onafhankelijk studentenblad

17 januari 1997 — door PG

Op de Open Algemene Vergadering (OAV) van 22 november 96 hebben de kringen die deel uitmaken van Loko (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) beslist om de statuten omtrent Veto te wijzigen. De OAV kan vanaf nu zelf de hoofdredacteur en de redactiesecretaris van het Leuvense studentenblad aanduiden.

Gedicht

17 januari 1997 — door John Allemeersch

Onzichtbare Stralen?

17 januari 1997 — door AV

Van 3 december ’96 tot en met de Gentse feesten van ’97 loopt er in het museum voor de geschiedenis van de wetenschappen een tentoonstelling over onzichtbare stralen.

Spaanse trekvogel in Antwerpen

17 januari 1997 — door Malik Weyns

Rom in den Demo

17 januari 1997 — door KLy

Fantasy Rules!

17 januari 1997 — door MDG

Welkom in de virtuele uithoeken van het Internet, waar fantasie werkelijkheid wordt en magie de scepter zwaait. Welkom in het rijk van de virtuele werelden. Welkom in het rijk van de ‘MUD’.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.