Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

344

Fantasy Rules!

17 januari 1997 — door MDG

Welkom in de virtuele uithoeken van het Internet, waar fantasie werkelijkheid wordt en magie de scepter zwaait. Welkom in het rijk van de virtuele werelden. Welkom in het rijk van de ‘MUD’.

Evita

17 januari 1997 — door SP

Les extrèmes se touchent

17 januari 1997 — door D.D.T.

Dinsdag 10 december om 16.00 uur diende de NSV een aanvraag in tot erkenning bij het PFK. Bij erkenning zou de NSV gebruik kunnen maken van de universitaire gebouwen en eventueel kunnen genieten van subsidies, zoals alle erkende studentenverenigingen.

Nostalgie

17 januari 1997 — door Bri & An

Microcosmos

17 januari 1997 — door D.D.T.

Franse documentaire film van Claude Nuridsany en Marie Pérennou met mieren, sprinkhanen, een mestkever, rupsen, een fazant en andere leuke beestjes.

Tussentijdse verkiezingen op 26 februari

17 januari 1997 — door PG

Begin november ’96 werd Nick Aga, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en in het Bestuurscollege, betrapt op het stelen van de VTK-kas (zie ook Schamper 342). Aga nam ontslag uit al zijn bestuurlijke functies en verdween met de noorderzon. Gevolg: een hiaat in beide bestuursorganen en tussentijdse verkiezingen op 26 februari.

ARCA brengt satiren weer tot leven

17 januari 1997 — door Wardal

Bent u bang voor het onbekende?

17 januari 1997 — door Malik Weyns

De ‘International Pharmaceutical Students Federation’ (IPSF) organiseert jaarlijks tijdens de vakantiemaanden uitwisselingsprogramma’s over de hele wereld, waardoor farmaciestudenten hun kennis en ervaring in een vreemd land kunnen gaan verruimen. Dit kan in een verre uithoek als Zuid-Afrika of Peru maar ook bij een Europese buur als Duitsland.

... Met de Geit

17 januari 1997 — door KLy

Justitie on the move

17 januari 1997 — door Malik Weyns

Na de proffen Van Moffaert en Slegers, heeft nu ook regeringscommissaris bij de RUG, Yannick De Clercq (jawel, zoon van euro-Willy), de aandacht van de journalisten weten te trekken sinds een onderzoeksrechter uit pure verveling het rectoraat is binnengevallen.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.