Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

345

Beautiful Thing

31 januari 1997 — door D.D.T.

Britse film van Hettie Macdonald met Linda Henry, Glenn Berry, Scott Neal, Ben Daniels en Tameka Empson. Naar een toneelstuk van Jonathan Harvey

Geen studentenmanifestaties meer op Sint-Pietersplein?

31 januari 1997 — door Melanie

Het kwam Schamper onlangs ter ore dat de burgemeester een verbod op studentenmanifestaties op het Sint-Pietersplein uitvaardigde.

NSV

31 januari 1997 — door Isabelle Berkman

Enkele opmerkingen bij het artikel van DDT over de onlusten bij de NSV-aanvraag (Les extrèmes se touchent, Schamper 344, nvdr).

Dagelijks iets degelijks

31 januari 1997 — door Wardal

Na ons ietwat kort artikeltje in de vorige editie van Schamper wijden we deze week een iets langer artikel aan het reilen en zeilen van De Rode Pomp. Schamper sprak met André Posman, geestelijke vader van dit project. Uit dit gesprek puurden we het volgende artikel.

Erkenning KVHV: einde in zicht?

31 januari 1997 — door Pascal Goethals

Het KVHV-Gent (Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond) diende tijdens het vorige academiejaar een aanvraag in bij het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) om erkend te worden. Deze weigerde, waarop het KVHV hogerop haar gelijk ging zoeken. De zaak bleef hangen bij het Bestuurscollege en het KVHV besliste uiteindelijk een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen.

De Kinderjaren van Ingmar Bergman

31 januari 1997 — door Wardal

Het Speelteater Gent brengt Littekens en Bergman. Deze productie groeide uit een theaterproject met jongeren waarbij een heel aantal teksten van Bergman als leidraad gebruikt werden.

Is uw kot nog wettelijk in orde?

31 januari 1997 — door MDG

Op woensdag 15 januari keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen moet vastleggen voor kamers en studentenkamers. Het valt uiteraard toe te juichen dat de overheid zich eindelijk bekommert over de studentenhuisvesting maar niet iedereen blijkt onverdeeld gelukkig.

She's the One

31 januari 1997 — door S.

Film van Edward Burns met Maxine Bahns, Cameron Diaz, Mike McGlane, Jennifer Aniston, John Mahoney,...

Niet-studenten in de studentenresto's

31 januari 1997 — door KL

In de studentenrestaurants kom je meer dan eens een werkende medemens op zoek naar een maaltijd tegen. Is het eten in de studentenrestaurants zo betekenisvol beter dan in gewone restaurants? Maakt de prijs het verschil? Kunnen deze hongerige mensen nergens anders terecht? Schamper ging voor u op zoek naar de antwoorden.

Student en engagement

31 januari 1997 — door Pascal Goethals

De huidige generatie studenten wordt vaak verweten niet langer maatschappelijk geëngageerd te zijn. Ze zijn niet meer kritisch, het interesseert hen allemaal niet meer, de maatschappij ‘daar kunnen we toch niks aan veranderen’ en waarom zouden we op de barricades gaan staan want ‘we hebben alles al’. Eind de jaren ’60 leek het allemaal anders. Studenten die voortdurend en bloc op straat kwamen om hun rechten af te dwingen bij de universitaire overheid en daar nog in slaagden ook. Is er dan werkelijk niets meer bewaard gebleven van die ingesteldheid?

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.