Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

345

Wij stellen u voor: de Vereniging van Vlaamse Studenten

31 januari 1997 — door AW

De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) overkoepelt Vlaamse universiteits- en hogeschoolstudenten en verdedigt hun belangen bij officiële instanties. De Gentse studenten zijn echter niet vertegenwoordigd in de VVS.

Sleepers

31 januari 1997 — door Melanie

Een film van Barry Levinson met Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman en Kevin Bacon.

Op kot in de Veldstraat

31 januari 1997 — door MDG

Nog maar pas werd er naar aanleiding van het nieuwe kamerdecreet (zie elders in deze Schamper) gevreesd dat er een schaarste aan koten zou ontstaan, of het Gentse stadsbestuur lanceert het voorstel om studentenkoten te bouwen in de leegstaande verdiepingen boven handelspanden.

Beautiful Thing

31 januari 1997 — door D.D.T.

Britse film van Hettie Macdonald met Linda Henry, Glenn Berry, Scott Neal, Ben Daniels en Tameka Empson. Naar een toneelstuk van Jonathan Harvey

Geen studentenmanifestaties meer op Sint-Pietersplein?

31 januari 1997 — door Melanie

Het kwam Schamper onlangs ter ore dat de burgemeester een verbod op studentenmanifestaties op het Sint-Pietersplein uitvaardigde.

NSV

31 januari 1997 — door Isabelle Berkman

Enkele opmerkingen bij het artikel van DDT over de onlusten bij de NSV-aanvraag (Les extrèmes se touchent, Schamper 344, nvdr).

Dagelijks iets degelijks

31 januari 1997 — door Wardal

Na ons ietwat kort artikeltje in de vorige editie van Schamper wijden we deze week een iets langer artikel aan het reilen en zeilen van De Rode Pomp. Schamper sprak met André Posman, geestelijke vader van dit project. Uit dit gesprek puurden we het volgende artikel.

Erkenning KVHV: einde in zicht?

31 januari 1997 — door Pascal Goethals

Het KVHV-Gent (Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond) diende tijdens het vorige academiejaar een aanvraag in bij het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) om erkend te worden. Deze weigerde, waarop het KVHV hogerop haar gelijk ging zoeken. De zaak bleef hangen bij het Bestuurscollege en het KVHV besliste uiteindelijk een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen.

De Kinderjaren van Ingmar Bergman

31 januari 1997 — door Wardal

Het Speelteater Gent brengt Littekens en Bergman. Deze productie groeide uit een theaterproject met jongeren waarbij een heel aantal teksten van Bergman als leidraad gebruikt werden.

Is uw kot nog wettelijk in orde?

31 januari 1997 — door MDG

Op woensdag 15 januari keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen moet vastleggen voor kamers en studentenkamers. Het valt uiteraard toe te juichen dat de overheid zich eindelijk bekommert over de studentenhuisvesting maar niet iedereen blijkt onverdeeld gelukkig.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.