Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

346

Zet je geheimen op het net!

14 februari 1997 — door MDG & NICO

In de vorige Schampers werden al talrijke toepassingen van het Internet besproken. Een van de interessantste en zeker leukste toepassingen van het Internet is zelf een pagina bouwen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen handleiding om webpagina’s te maken. Daarvoor is 1 bladzijde Schamper iets te weinig. Wel kan je hier talrijke links vinden naar pagina’s op het Web die je verder kunnen helpen

HIKO-luifel verkracht door zinken afdakje

14 februari 1997 — door Bri & An

Al bijna drie maanden wordt de geklasseerde luifel van het HIKO-gebouw (Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde) bedekt door een, volgens sommigen ordinair, zinken afdak en dito omlijsting. Voor alle duidelijkheid, het HIKO-gebouw is het gebouw van de Gentse universiteit op de hoek van de Rozier en de Sint-Hubertusstraat dat samen met de universiteitsbibliotheek (‘den boekentoren’) in de jaren ’30 ontworpen werd door architect Henry Van de Velde.

'Animus Insanus in Corpore Sano'

14 februari 1997 — door Melanie

Dit gezelschap bestaat uit vier jonge mensen met een enorme passie voor theater. Bien Vanderstappen, Sin Mortier, Jeroen Masson en Emanuel Maes, de spelers in het stuk, zijn elkaar enkele maanden terug toevallig tegen het lijf gelopen en zo is het allemaal begonnen. Schamper had een gesprek met Emanuel Maes.

Bodemsanering niet voor morgen

14 februari 1997 — door Melanie

Op 13 december jongstleden werd gerapporteerd over bodemsanering aan de RUG. Eerder was er al een probleempunt met historische bodemverontreining gesitueerd op de campus van de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Nu blijkt er ook bodemvervuiling te zijn rond de gebouwen van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Tussentijdse Verkiezingen

14 februari 1997 — door Redactie

Oorsmeer

14 februari 1997 — door Mo'KilL

De Euro-ervaring

14 februari 1997 — door AW

De Gentse afdeling van ESN, het Erasmus Student Network, organiseert van 24 februari tot 2 maart de Annual General Meeting (AGM). Dit is een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de verschillende ESN-secties.

Kine on the move

14 februari 1997 — door MDG

Op donderdag 30 januari trokken zo’n 2.500 studenten en docenten kinesitherapie van de KULeuven, de VUB en de RUG door Brussel, in een betoging tegen Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche. De vrijdag voordien hielden een driehonderd Gentse studenten en lesgevers reeds een spontane optocht van de Overpoort naar het rectoraat. De reden voor dit protest: onze minister schrapt de opleiding kinesitherapie uit de universitaire programma’s. Voortaan kan men enkel nog kinesist worden op een hogeschool.

Jude

14 februari 1997 — door D.D.T.

Zijn Limburgers Dom?

14 februari 1997 — door N.I.C.O.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.