Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

346

Gentse studentenbeweging bedreigd?

14 februari 1997 — door Pascal Goethals

De Dienst StudentenAktiviteiten, kortweg DSA, wordt geconfronteerd met een nieuw ontwerpstatuut. Het initiatief komt van het rectoraat en het ziet ernaar dat die erop uit is de vrijheid van de studentenbewegingen te beknotten.

Courage under Fire

14 februari 1997 — door Melanie

Tussen K en K

14 februari 1997 — door Wardal

Het Kultureel Konvent organiseert naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een culturele week. Dit keer van 24 februari tot 27 februari.

Een universiteit voor de 21ste eeuw?

14 februari 1997 — door BVC

In deze zappige, CD-ROMmelige tijden, vol computerschermen en internetwerken, zijn de grenzen van de universiteit aan het vervagen. Welke rol is er voor de universiteit binnenkort nog weggelegd? Is haar plaats vlakbij de informatiesnelweg, of wordt het Afrit 9? Vele vragen voor professor Ronald.Soetaert@UGent.be, voorzitter van het Departement voor Lerarenopleiding (DLO).

Surviving Picasso

14 februari 1997 — door S.

Zet je geheimen op het net!

14 februari 1997 — door MDG & NICO

In de vorige Schampers werden al talrijke toepassingen van het Internet besproken. Een van de interessantste en zeker leukste toepassingen van het Internet is zelf een pagina bouwen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen handleiding om webpagina’s te maken. Daarvoor is 1 bladzijde Schamper iets te weinig. Wel kan je hier talrijke links vinden naar pagina’s op het Web die je verder kunnen helpen

HIKO-luifel verkracht door zinken afdakje

14 februari 1997 — door Bri & An

Al bijna drie maanden wordt de geklasseerde luifel van het HIKO-gebouw (Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde) bedekt door een, volgens sommigen ordinair, zinken afdak en dito omlijsting. Voor alle duidelijkheid, het HIKO-gebouw is het gebouw van de Gentse universiteit op de hoek van de Rozier en de Sint-Hubertusstraat dat samen met de universiteitsbibliotheek (‘den boekentoren’) in de jaren ’30 ontworpen werd door architect Henry Van de Velde.

'Animus Insanus in Corpore Sano'

14 februari 1997 — door Melanie

Dit gezelschap bestaat uit vier jonge mensen met een enorme passie voor theater. Bien Vanderstappen, Sin Mortier, Jeroen Masson en Emanuel Maes, de spelers in het stuk, zijn elkaar enkele maanden terug toevallig tegen het lijf gelopen en zo is het allemaal begonnen. Schamper had een gesprek met Emanuel Maes.

Bodemsanering niet voor morgen

14 februari 1997 — door Melanie

Op 13 december jongstleden werd gerapporteerd over bodemsanering aan de RUG. Eerder was er al een probleempunt met historische bodemverontreining gesitueerd op de campus van de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Nu blijkt er ook bodemvervuiling te zijn rond de gebouwen van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Tussentijdse Verkiezingen

14 februari 1997 — door Redactie

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.