Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

346

Kine on the move

14 februari 1997 — door MDG

Op donderdag 30 januari trokken zo’n 2.500 studenten en docenten kinesitherapie van de KULeuven, de VUB en de RUG door Brussel, in een betoging tegen Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche. De vrijdag voordien hielden een driehonderd Gentse studenten en lesgevers reeds een spontane optocht van de Overpoort naar het rectoraat. De reden voor dit protest: onze minister schrapt de opleiding kinesitherapie uit de universitaire programma’s. Voortaan kan men enkel nog kinesist worden op een hogeschool.

Jude

14 februari 1997 — door D.D.T.

Zijn Limburgers Dom?

14 februari 1997 — door N.I.C.O.

Unief gekraakt ?

14 februari 1997 — door S.

Maandag 3 februari werd het rectoraat bezet door boze krakers en anarchisten. Vrijdag 31 januari kregen zij immers ‘bezoek’ van de gerechtsdeurwaarder: het gebouw aan de Korte Meer 1 eigendom van de unief diende binnen de 48 uur ontruimd te worden, tegen maandag dus.

NTG vernieuwt haar slagkracht

14 februari 1997 — door Wardal

De vernieuwing van het NTG is een feit. De kleine aardverschuiving die nodig was om het theatergezelschap opnieuw de nodige spankracht te geven, heeft zich voltrokken. Met een nieuw repertoire en een nieuw personeelsbestand werpt het NTG zich versterkt in de strijd.

Garbology

14 februari 1997 — door Bri & An

Archeologie, een wetenschap die enkel relevant is voor het ontsluieren van het verre menselijke verleden? Neen, archeologie kan ook z’n bijdrage leveren voor de kijk op de heel recente geschiedenis van de mensheid zoals een onderzoek van een ploeg wetenschappers van de Gentse Universiteit aantoonde. In navolging van de Amerikaanse prof. William Rathje gaf een groep archeologen onder leiding van Jean Bourgeois zich over aan garbology, of in mensentaal, ze gingen ploeteren in enkele recente Vlaamse huisvuilstorten.

Speeltheater Gent

14 februari 1997 — door VW

Green Ginger is een Engelse poppentheatergroep die voorstellingen maakt rond bekende horrorverhalen. Eerder gaven ze Frankenstein een Monty Python-behandeling met slapstick accenten. In hun nieuwe voorstelling Slaphead (Demon Barber) vertellen ze het bekende verhaal van Sweeney Todd, de duivelse kapper uit London.

Jobdienst in Opspraak

14 februari 1997 — door AW

In Schamper 344 werd de werking van de jobdienst reeds uiteengezet. Toen haalden we reeds aan dat bepaalde zaken niet echt verlopen zoals het hoort.

Gentse studentenbeweging bedreigd?

14 februari 1997 — door Pascal Goethals

De Dienst StudentenAktiviteiten, kortweg DSA, wordt geconfronteerd met een nieuw ontwerpstatuut. Het initiatief komt van het rectoraat en het ziet ernaar dat die erop uit is de vrijheid van de studentenbewegingen te beknotten.

Courage under Fire

14 februari 1997 — door Melanie

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.