Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

346

'Animus Insanus in Corpore Sano'

14 februari 1997 — door Melanie

Dit gezelschap bestaat uit vier jonge mensen met een enorme passie voor theater. Bien Vanderstappen, Sin Mortier, Jeroen Masson en Emanuel Maes, de spelers in het stuk, zijn elkaar enkele maanden terug toevallig tegen het lijf gelopen en zo is het allemaal begonnen. Schamper had een gesprek met Emanuel Maes.

Bodemsanering niet voor morgen

14 februari 1997 — door Melanie

Op 13 december jongstleden werd gerapporteerd over bodemsanering aan de RUG. Eerder was er al een probleempunt met historische bodemverontreining gesitueerd op de campus van de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Nu blijkt er ook bodemvervuiling te zijn rond de gebouwen van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Oorsmeer

14 februari 1997 — door Mo'KilL

Tussentijdse Verkiezingen

14 februari 1997 — door Redactie

De Euro-ervaring

14 februari 1997 — door AW

De Gentse afdeling van ESN, het Erasmus Student Network, organiseert van 24 februari tot 2 maart de Annual General Meeting (AGM). Dit is een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de verschillende ESN-secties.

Jude

14 februari 1997 — door D.D.T.

Kine on the move

14 februari 1997 — door MDG

Op donderdag 30 januari trokken zo’n 2.500 studenten en docenten kinesitherapie van de KULeuven, de VUB en de RUG door Brussel, in een betoging tegen Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche. De vrijdag voordien hielden een driehonderd Gentse studenten en lesgevers reeds een spontane optocht van de Overpoort naar het rectoraat. De reden voor dit protest: onze minister schrapt de opleiding kinesitherapie uit de universitaire programma’s. Voortaan kan men enkel nog kinesist worden op een hogeschool.

Zijn Limburgers Dom?

14 februari 1997 — door N.I.C.O.

Unief gekraakt ?

14 februari 1997 — door S.

Maandag 3 februari werd het rectoraat bezet door boze krakers en anarchisten. Vrijdag 31 januari kregen zij immers ‘bezoek’ van de gerechtsdeurwaarder: het gebouw aan de Korte Meer 1 eigendom van de unief diende binnen de 48 uur ontruimd te worden, tegen maandag dus.

NTG vernieuwt haar slagkracht

14 februari 1997 — door Wardal

De vernieuwing van het NTG is een feit. De kleine aardverschuiving die nodig was om het theatergezelschap opnieuw de nodige spankracht te geven, heeft zich voltrokken. Met een nieuw repertoire en een nieuw personeelsbestand werpt het NTG zich versterkt in de strijd.
Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.