Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

347

Javascript

28 februari 1997 — door Tobias De Pessemier

Teater Krakeel speelt 'Het Balkon'

28 februari 1997 — door KV

Jean Genet plaatst een luxe-bordeel naast de dagelijkse wereld in ‘Het Balkon’. Zijn indringende vergelijking legt verbazend veel parallellen bloot. Sex en macht zijn heer en meester in beide werelden.

Steekproef

28 februari 1997 — door Malik & FW

EHBO

28 februari 1997 — door AW

Student Aid is dit jaar aan haar tiende editie toe. Naar jaarlijkse gewoonte worden er in verschillende universiteitssteden debatten, fuiven, filmvoorstellingen georganiseerd in het teken van de Derde Wereld. De Student Aid-week in Gent loopt van 10 tot 14 maart.

Witte Zaal

28 februari 1997 — door VW

Twee jaar terug werd de Witte Zaal als tentoonstellingsinitiatief in de schoot van het Sint-Lucasinstituut te Gent opgestart. Sinds haar ontstaan zijn er zo’n elf tentoonstellingen georganiseerd, die de meest diverse terreinen omvatten. De recentste tentoonstelling is ‘Unbuilt Unbuild, architectuur en technologie op de drempel van de 21e eeuw’, die loopt van 25/02 tot en met 22/03.

Contingentering voor artsen en tandartsen

28 februari 1997 — door PG

Vrijdag zes februari keurde de federale regering de contingenterinsplannen van Minister van Volksgezondheid Marcel Colla goed. Door die beslissing mogen er in België in 2006 maar 600 nieuwe artsen meer bijkomen en vanaf 2002 maar 140 tandartsen.

KVHV is geen NSV

28 februari 1997 — door PG

Tijdens een bewogen vergadering van het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) op 27 januari werd het KVHV (Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond) erkend. Net tevoren had het PFK beslist om de NSV (Nationalistische StudentenVereniging) niet te erkennen.

Oorsmeer

28 februari 1997 — door Mo'KilL

Incompetentie of kwaadwilligheid?

28 februari 1997 — door Tom De Decker

De verkiezing van de studentenvertegenwoordiger die de plaats moet innemen van Nick Aga begint hoe langer hoe meer op een misplaatste grap te lijken. De dubieuze beslissing om hoe dan ook verkiezingen uit te schrijven, de botte weigering om iedereen een oproepingsbrief op te sturen met de drogreden dat het teveel zou kosten, en dan nu het opschorten van de verkiezingen omdat één faculteit de oproepingsbrief, bij de inschrijving voor de examens, aan de studenten meegaf. Het zou het scenario kunnen zijn van een slapstickfilmpje uit de jaren dertig.

Concentratiekamp Fabiola

28 februari 1997 — door N.I.C.O.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.