Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

347

Contingentering voor artsen en tandartsen

28 februari 1997 — door PG

Vrijdag zes februari keurde de federale regering de contingenterinsplannen van Minister van Volksgezondheid Marcel Colla goed. Door die beslissing mogen er in België in 2006 maar 600 nieuwe artsen meer bijkomen en vanaf 2002 maar 140 tandartsen.

Oorsmeer

28 februari 1997 — door Mo'KilL

KVHV is geen NSV

28 februari 1997 — door PG

Tijdens een bewogen vergadering van het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) op 27 januari werd het KVHV (Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond) erkend. Net tevoren had het PFK beslist om de NSV (Nationalistische StudentenVereniging) niet te erkennen.

Incompetentie of kwaadwilligheid?

28 februari 1997 — door Tom De Decker

De verkiezing van de studentenvertegenwoordiger die de plaats moet innemen van Nick Aga begint hoe langer hoe meer op een misplaatste grap te lijken. De dubieuze beslissing om hoe dan ook verkiezingen uit te schrijven, de botte weigering om iedereen een oproepingsbrief op te sturen met de drogreden dat het teveel zou kosten, en dan nu het opschorten van de verkiezingen omdat één faculteit de oproepingsbrief, bij de inschrijving voor de examens, aan de studenten meegaf. Het zou het scenario kunnen zijn van een slapstickfilmpje uit de jaren dertig.

Concentratiekamp Fabiola

28 februari 1997 — door N.I.C.O.

Lost Highway

28 februari 1997 — door Melanie

Verenigingen eisen afschaffing ledenlijsten

28 februari 1997 — door PG

Naar aanleiding van het nieuwe ontwerpstatuut voor de Dienst StudentenActiviteiten (kortweg DSA) dat het rectoraat wil invoeren, hebben op 18 februari zo’n veertigtal studenten het rectoraat bezet. Hun voornaamste eis was het schrappen in het ontwerp van de ledenlijsten. Vice-rector Vermeersch beloofde weinig.

Proton

28 februari 1997 — door Koen de Vos

Lynx

28 februari 1997 — door MDG

Satellieten of parasieten?

28 februari 1997 — door Malik & FW

In 1992 zorgde de socialistische overheidsvakbond (ACOD) voor heel wat opschudding door de problematiek omtrent de vzw’s rond de Alma Mater publiekelijk aan te klagen. Hierop volgde een eerste decreet van Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (23/02/94) dat al gauw vervangen werd door een tweede (22/02/95). De universiteit kreeg een jaar de tijd om de bestaande situatie te regulariseren. Uiterlijk op 1 maart 1997 dient zij hierover verslag uit te brengen aan de minister. Na alle partijen gehoord te hebben volgt hier een stand van zaken.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.