Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

348

"Ik kan niet terug, want ik kom nergens vandaan..." (Stef Bos)

14 maart 1997 — door Bri & An & Malik

Jon Nikola (25) komt uit Kosovo (ex-Joegoslavië), waar hij door de politie wordt gezocht wegens zijn politieke aktiviteiten als studentenleider. Hij zat dan ook een jaar vast, maar wist te ontsnappen en uit te wijken naar België. Nu probeert hij hier het statuut van politiek vluchteling te verwerven. In België binnengeraken lijkt echter nog moeilijker dan uit eigen land en gevangenis buiten te geraken!

En toen was de video kapot

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

De vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen van de Letteren en Wijsbegeerte (L&W) is reeds jaren vertrouwd met het probleem: de apparatuur waarover ze beschikt, is verouderd; te verouderd om aan het begin van de 21ste eeuw nog op een behoorlijke manier les te kunnen geven. Triest hoogtepunt in februari, toen de videorecorder de geest gaf en professor Van Schoor ten einde raad studenten moest vragen om zélf een videorecorder mee te brengen om alsnog beeldmateriaal te kunnen analyseren. We spraken met professoren Sabbe (musicologie) en Van Schoor (muziek- en theaterwetenschap) over hun problemen.

"Komt u hier dikwijls?"

14 maart 1997 — door KV

Paul Jacobs is de man achter Radio 1-programma’s zoals ‘Het Vermoeden’, ‘De Taalstrijd/De Perschefs’, ‘De toestand is hopeloos maar niet ernstig’ en ‘Vriend en Vijand’. Hij schudde een tekst uit zijn mouw rond relaties en de emotionele aardverschuivingen die er telkens mee gepaard gaan. Arca zette het stuk op de planken en het draagt de klassieke openingszin ‘Komt u hier dikwijls?’ als titel.

Seksuele perversies tijdens het middageten

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

Schokkend nieuws voor de trouwe lezers alle twee? van deze rubriek: Kort is niet meer. Na herhaalde klachten over niet-onafhankelijkheid werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat Kort beslag legde op meer dan 13% van de Schamperpagina’s. Teveel om goed te zijn. Met grote droefenis kondigen het VGesK en Schamper dan ook de dood aan van Kort. U bent allen uitgenodigd op de plechtige crematie op het rectoraat, waar onder gesloten omslag de laatste kort in de vlam zal worden gezet. Nadien volgt er in alle sereniteit een receptie in de Aula. Bloemen noch kransen, gender treaters daarentegen...

Verkiezingen gered?

14 maart 1997 — door PG

Zoals u waarschijnlijk al weet (door Schamper te lezen natuurlijk) zijn de verkiezingen voor een vierde studentenvertegenwoordiger uitgesteld tot 26 maart. De verkiezingscommissie besliste hiertoe nadat er in de faculteit Toegepaste Wetenschappen een aantal onregelmatigheden waren vastgesteld. De verkiezingen leken helemaal in het slob te zitten tot op het Bestuurscollege van 6 maart beslist werd om een actievere campagne te voeren.

Twinillusion

14 maart 1997 — door KV

Enkele taalfanaten ontmoeten elkaar aan de universiteit, belegeren diezelfde universiteit aanvankelijk met papieren dichtregels en organiseren nu een literaire performance in Brugge.

De nieuwe burger

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

Een aantal jaren terug hadden we de opmars van de VLD-burger, maar sinds de verkiezing van Herman de Croo als voorzitter is dit menstype wat uit het zicht verdwenen. Geen nood evenwel, dankzij Marc Dutroux manifesteert zich een nieuw type burger: witte burger, ook wel eens de nieuwe burger of de mondige burger genoemd. Voorlopige hoogmis was de befaamde Witte Mars, en sindsdien circuleren allerlei berichten over Witte Comités, Witte Partijen, etc. Een recent voorbeeld hiervan is TriAngel, en we zullen deze beweging af en toe als referentiepunt nemen voor een verdere analyse.

In Monte Munera

14 maart 1997 — door Bri & An

Werk door innovatie

14 maart 1997 — door FW

Matilda

14 maart 1997 — door Melanie

Film naar ‘Matilda’ van Roald Dahl met Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Pearlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris,...

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.