Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

348

Vesalius achterna

14 maart 1997 — door BVC

“Een artikel over lijken?”, reageert professor Frank Roels van de Vakgroep Anatomie, Embryologie en Histologie terughoudend op onze vraag. Uiteindelijk staat hij een gesprek toe, op voorwaarde dat het artikel een informatieve waarde heeft. Vanwaar komen die lichamen? Vormen de nieuwe technologieën een alternatief?

Fierce Creatures

14 maart 1997 — door Melanie

Film van Robert Young met John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline en Michael Palin

Limburgers zijn NIET dom

14 maart 1997 — door Liesbeth Driesen

Gent (be)leeft voor tweede maal

14 maart 1997 — door Mo'KilL

Duid alvast zaterdag 29 maart met rode stip aan in uw agenda, want op die dag vindt in Gent het tweede Belgische wereldmuziekcongres plaats. De eerste editie in ’95 was zeer succesvol, met meer dan tweeduizend gegadigden die de concerten in een zevental Gentse zalen en cafés bijwoonden.

"Ik kan niet terug, want ik kom nergens vandaan..." (Stef Bos)

14 maart 1997 — door Bri & An & Malik

Jon Nikola (25) komt uit Kosovo (ex-Joegoslavië), waar hij door de politie wordt gezocht wegens zijn politieke aktiviteiten als studentenleider. Hij zat dan ook een jaar vast, maar wist te ontsnappen en uit te wijken naar België. Nu probeert hij hier het statuut van politiek vluchteling te verwerven. In België binnengeraken lijkt echter nog moeilijker dan uit eigen land en gevangenis buiten te geraken!

En toen was de video kapot

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

De vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen van de Letteren en Wijsbegeerte (L&W) is reeds jaren vertrouwd met het probleem: de apparatuur waarover ze beschikt, is verouderd; te verouderd om aan het begin van de 21ste eeuw nog op een behoorlijke manier les te kunnen geven. Triest hoogtepunt in februari, toen de videorecorder de geest gaf en professor Van Schoor ten einde raad studenten moest vragen om zélf een videorecorder mee te brengen om alsnog beeldmateriaal te kunnen analyseren. We spraken met professoren Sabbe (musicologie) en Van Schoor (muziek- en theaterwetenschap) over hun problemen.

"Komt u hier dikwijls?"

14 maart 1997 — door KV

Paul Jacobs is de man achter Radio 1-programma’s zoals ‘Het Vermoeden’, ‘De Taalstrijd/De Perschefs’, ‘De toestand is hopeloos maar niet ernstig’ en ‘Vriend en Vijand’. Hij schudde een tekst uit zijn mouw rond relaties en de emotionele aardverschuivingen die er telkens mee gepaard gaan. Arca zette het stuk op de planken en het draagt de klassieke openingszin ‘Komt u hier dikwijls?’ als titel.

Seksuele perversies tijdens het middageten

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

Schokkend nieuws voor de trouwe lezers alle twee? van deze rubriek: Kort is niet meer. Na herhaalde klachten over niet-onafhankelijkheid werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat Kort beslag legde op meer dan 13% van de Schamperpagina’s. Teveel om goed te zijn. Met grote droefenis kondigen het VGesK en Schamper dan ook de dood aan van Kort. U bent allen uitgenodigd op de plechtige crematie op het rectoraat, waar onder gesloten omslag de laatste kort in de vlam zal worden gezet. Nadien volgt er in alle sereniteit een receptie in de Aula. Bloemen noch kransen, gender treaters daarentegen...

Verkiezingen gered?

14 maart 1997 — door PG

Zoals u waarschijnlijk al weet (door Schamper te lezen natuurlijk) zijn de verkiezingen voor een vierde studentenvertegenwoordiger uitgesteld tot 26 maart. De verkiezingscommissie besliste hiertoe nadat er in de faculteit Toegepaste Wetenschappen een aantal onregelmatigheden waren vastgesteld. De verkiezingen leken helemaal in het slob te zitten tot op het Bestuurscollege van 6 maart beslist werd om een actievere campagne te voeren.

Twinillusion

14 maart 1997 — door KV

Enkele taalfanaten ontmoeten elkaar aan de universiteit, belegeren diezelfde universiteit aanvankelijk met papieren dichtregels en organiseren nu een literaire performance in Brugge.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.