Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

348

Seksuele perversies tijdens het middageten

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

Schokkend nieuws voor de trouwe lezers alle twee? van deze rubriek: Kort is niet meer. Na herhaalde klachten over niet-onafhankelijkheid werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat Kort beslag legde op meer dan 13% van de Schamperpagina’s. Teveel om goed te zijn. Met grote droefenis kondigen het VGesK en Schamper dan ook de dood aan van Kort. U bent allen uitgenodigd op de plechtige crematie op het rectoraat, waar onder gesloten omslag de laatste kort in de vlam zal worden gezet. Nadien volgt er in alle sereniteit een receptie in de Aula. Bloemen noch kransen, gender treaters daarentegen...

Twinillusion

14 maart 1997 — door KV

Enkele taalfanaten ontmoeten elkaar aan de universiteit, belegeren diezelfde universiteit aanvankelijk met papieren dichtregels en organiseren nu een literaire performance in Brugge.

Verkiezingen gered?

14 maart 1997 — door PG

Zoals u waarschijnlijk al weet (door Schamper te lezen natuurlijk) zijn de verkiezingen voor een vierde studentenvertegenwoordiger uitgesteld tot 26 maart. De verkiezingscommissie besliste hiertoe nadat er in de faculteit Toegepaste Wetenschappen een aantal onregelmatigheden waren vastgesteld. De verkiezingen leken helemaal in het slob te zitten tot op het Bestuurscollege van 6 maart beslist werd om een actievere campagne te voeren.

De nieuwe burger

14 maart 1997 — door N.I.C.O.

Een aantal jaren terug hadden we de opmars van de VLD-burger, maar sinds de verkiezing van Herman de Croo als voorzitter is dit menstype wat uit het zicht verdwenen. Geen nood evenwel, dankzij Marc Dutroux manifesteert zich een nieuw type burger: witte burger, ook wel eens de nieuwe burger of de mondige burger genoemd. Voorlopige hoogmis was de befaamde Witte Mars, en sindsdien circuleren allerlei berichten over Witte Comités, Witte Partijen, etc. Een recent voorbeeld hiervan is TriAngel, en we zullen deze beweging af en toe als referentiepunt nemen voor een verdere analyse.

In Monte Munera

14 maart 1997 — door Bri & An

Matilda

14 maart 1997 — door Melanie

Film naar ‘Matilda’ van Roald Dahl met Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Pearlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris,...

Werk door innovatie

14 maart 1997 — door FW

Proton

14 maart 1997 — door Roel Lenaerts

Eeuwige Stilte

14 maart 1997 — door Rocky Nelen

Gent heeft een fietsplan...

14 maart 1997 — door KL

Sinds 1993 bestaat er in Gent een fietsplan waarvoor jaarlijks vijftig miljoen wordt uitgetrokken. Hiermee worden vier fietsroutes aangelegd tussen de deelgemeenten en het centrum van Gent. Dit allemaal om Gent wat fietsvriendelijker te maken. En er is werk aan de winkel. Denken we maar aan de verraderlijke tramsporen voor fietsers, de grote kruispunten waar het autoverkeer van alle kanten komt, en de kasseien.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.