Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

348

Gelijke rechten, gelijke kansen

14 maart 1997 — door AV

Op woensdag 19 maart is er vanaf 12 u tot 20 u een ludieke actie gepland in en rond de Blandijn. Het gaat om een initiatief van de jongeren voor Objectief. Objectief is die organisatie die is opgericht na de verkiezingen van ’91 waarin het Vlaams Blok 479.917 stemmen haalde.

Met open deuren

14 maart 1997 — door Devi & Malik

Vanuit de overheid wordt reeds jaren gehamerd op een grotere zelffinanciering van de universiteiten: als subsidies niet meer voldoende blijken, moet de universiteit maar zelf voor inkomsten zorgen. Wetenschappelijk onderzoek kan gevaloriseerd worden in commerciële bedrijfjes (spin-offs)en kennis kan worden beschermd met patenten,... Tot hier de theorie.

De poezie in de mens

14 maart 1997 — door Melanie

Vorig seizoen was Katelijne Damen en haar gezelschap voor het eerst te gast in De Kopergietery met de dernière van ‘Spinnen kunt ge niet opereren’. Dit seizoen brengt ze de Belgische première van haar nieuwe productie, Engelen.

Internet vanuit uw bed

14 maart 1997 — door DDT & MDG

Wie krijgt nooit gewelddadige gedachten wanneer alle computerklassen weer overvol blijken te zitten? Wie vervloekt het nooit dat er absoluut geen privacy mogelijk is in een gemeenschappelijk computerzaal? Er bestaat nochthans een oplossing voor deze ongenoegens: neem een hoogst persoonlijke aansluitng op het internet bij u thuis of op uw kot! De RUG speelt immers ook provider voor alle studenten die zich een computer, een modem en een telefoonrekening kunnen permitteren.

Studenten en strips

14 maart 1997 — door DDT

Twee (of eigenlijk drie) faculteitskringen en drie homes beschikken over een eigen stripbibliotheek. De stripbibs van de kringen staan open voor alle RUG-studenten, deze van de homes zweren bij eigen volk eerst. Hieronder vindt je hun identiteitskaarten.

Lone Star

14 maart 1997 — door DDT

Het NATIONALISME en haar ECHTE vijanden.

14 maart 1997 — door Diederik Demuynck

Britzen XX

14 maart 1997 — door Malik Weyns

Vesalius achterna

14 maart 1997 — door BVC

“Een artikel over lijken?”, reageert professor Frank Roels van de Vakgroep Anatomie, Embryologie en Histologie terughoudend op onze vraag. Uiteindelijk staat hij een gesprek toe, op voorwaarde dat het artikel een informatieve waarde heeft. Vanwaar komen die lichamen? Vormen de nieuwe technologieën een alternatief?

Fierce Creatures

14 maart 1997 — door Melanie

Film van Robert Young met John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline en Michael Palin

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.