Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

349

Film

18 april 1997 — door Melanie, DDT, S.

Dienst StudentenActiviteiten

18 april 1997 — door Pascal Goethals

Over het statuut van de DSA, de Dienst Studentenactiviteiten die alle studentenverenigingen en de zeven konventen overkoepelt, is de laatste tijd al heel wat te doen geweest. Eerst was er het ontwerpstatuut van Logistiek Beheerder Dirk Mangeleer. Dat werd echter op heel wat tegenstand onthaald door verenigingen die niet wilden dat er ledenlijsten ingediend moesten worden in ruil voor subsidies van de universiteit. Op de Sociale Raad van 4 maart werd dit ontwerp dan ook naar de prullenmand verwezen. Terug naar af.

Victoria Festival

18 april 1997 — door Wednesday

Van woensdag 30 april tot en met zondag 4 mei heerst het Victoriafestival over een stukje Belgische en buitenlandse theater/dans/muziekwereld. Dit gebeurt op allerlei locaties in Gent.

NSV

18 april 1997 — door Geert Neirynck

De Titelstrijd

18 april 1997 — door Nico

Het laatste oordeel

18 april 1997 — door Malik & FW

Op 1 maart had het eindverslag van de RUG betreffende de vzw’s op de tafel van Vlaams minister van onderwijs Van Den Bossche moeten liggen. Omwille van diverse redenen werd die deadline echter overschreden. Onder meer door een beroep van de afgevaardigde van Financiën van de universiteit.

Den baard Vooruit

18 april 1997 — door Mo'Kill

Een regelmatig terugkerend punt van kritiek op het podiumbeleid van de kunstencentra en aanverwanten is dat het ruikt naar arty-farty. Naast hedendaags klassiek, jazz en avant-garde zou er noch plaats zijn voor muzikale stromingen die de ontluikende generaties beroeren noch voor niet-westerse muziek.

OAK

18 april 1997 — door Het oude en nieuwe OAK-praesidium

Zeus

18 april 1997 — door MDG

Op onze universiteit zitten enkele studenten die het beste met u voor hebben. Zij willen u zoveel mogelijk informeren over het internet. Zij noemen zichzelf ZEUS – Werkgroep Informatica, kortweg Zeus.

Pillen voor Punten

18 april 1997 — door KL

Peppillen om goede examens af te leggen, een week op Captagon studeren, zonder te slapen naar het examen en dan een black out, ... We kennen de verhalen allemaal maar hoe zit de vork precies in de steel? Schamper ging het spreekwoordelijke oor te luisteren leggen bij studentenarts Klein die al vijftien jaar de studenten kent uit haar praktijk.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.