Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

349

Film

18 april 1997 — door Melanie, DDT, S.

Van den hond zijn kloten

18 april 1997 — door Pascal Goethals

‘‘Ikzelf studeer in Gent, het laatste jaar van een studierichting waarin ik niet meer geloof, aan een universiteit die ik belachelijk vind, en onderwezen door professoren wier belangrijkste kwaliteit is dat ze te stom zijn voor een andere baan.’‘ (Tom Lanoye. Een slagerszoon met een brilletje. Bert Bakker. Antwerpen: 1989 (7), p. 133.)

KVHV geeft zich bloot

18 april 1997 — door Marc Loriaux

Het KVHV-Gent (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) is nog maar pas erkend (op 27 januari) als studentenvereniging, of ze laten zich al van hun slechtste en onverdraagzaamste zijde zien. Onderstaande tekst over homosexualiteit als een ziekelijke neiging maakt deel uit van een artikel dat onlangs verscheen in ‘Ons Nieuw Verbond’. De verrechtsing in Vlaanderen manifesteert zich steeds duidelijker, ook bij studenten.

Victoria Festival

18 april 1997 — door Wednesday

Van woensdag 30 april tot en met zondag 4 mei heerst het Victoriafestival over een stukje Belgische en buitenlandse theater/dans/muziekwereld. Dit gebeurt op allerlei locaties in Gent.

Dienst StudentenActiviteiten

18 april 1997 — door Pascal Goethals

Over het statuut van de DSA, de Dienst Studentenactiviteiten die alle studentenverenigingen en de zeven konventen overkoepelt, is de laatste tijd al heel wat te doen geweest. Eerst was er het ontwerpstatuut van Logistiek Beheerder Dirk Mangeleer. Dat werd echter op heel wat tegenstand onthaald door verenigingen die niet wilden dat er ledenlijsten ingediend moesten worden in ruil voor subsidies van de universiteit. Op de Sociale Raad van 4 maart werd dit ontwerp dan ook naar de prullenmand verwezen. Terug naar af.

NSV

18 april 1997 — door Geert Neirynck

De Titelstrijd

18 april 1997 — door Nico

Den baard Vooruit

18 april 1997 — door Mo'Kill

Een regelmatig terugkerend punt van kritiek op het podiumbeleid van de kunstencentra en aanverwanten is dat het ruikt naar arty-farty. Naast hedendaags klassiek, jazz en avant-garde zou er noch plaats zijn voor muzikale stromingen die de ontluikende generaties beroeren noch voor niet-westerse muziek.

Het laatste oordeel

18 april 1997 — door Malik & FW

Op 1 maart had het eindverslag van de RUG betreffende de vzw’s op de tafel van Vlaams minister van onderwijs Van Den Bossche moeten liggen. Omwille van diverse redenen werd die deadline echter overschreden. Onder meer door een beroep van de afgevaardigde van Financiën van de universiteit.

OAK

18 april 1997 — door Het oude en nieuwe OAK-praesidium

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.