Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

350

De kine-comeback

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

De wilde haren van Vera Dua

20 oktober 1997 — door Bri&An

Vera Dua volgde Wetenschappelijke B in het Gentse Sint-Bavo van ’64 tot ’70. In 1975 studeerde ze af als landbouwingenieur aan de RUG en doctoreerde in 1986 in de landbouwwetenschappen. Na 1986 is ze werkzaam als ambtenaar van Waters en Bossen en duikt op in AGALEV-middens. In ’89 wordt ze verkozen als gemeenteraadslid te Gent, in ’91 als volksvertegenwoordiger en seder ’95 zetelt ze in het Vlaams parlement.

Film

20 oktober 1997 — door SP, Bri&An, DDT

350 keer zelfbevlekking

20 oktober 1997 — door Your Eyes Immaculate

ASLK: Schoner en beter?

20 oktober 1997 — door Karlien

RUG in cyberspace

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

Nieuw studentenhome aan De Sterre

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

Liefste Lezer

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

'EN COLLECTION' in de Witte Zaal

20 oktober 1997 — door Karlien

Oriëntalia: de OAK krijgt er een zusje bij

20 oktober 1997 — door DDT

Sinologen en japanologen hebben voortaan twee studentenverenigingen

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.