Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

350

Biotech Valley in Gent

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

Wie is wie?

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

Structuren van de Universiteit? Allemaal geen zaken mee! Maar toch... Waarom moet ik mij nu weer tot de pedel richten? Wat is die pedel eigenlijk voor een beest? En dan al die AAP’en die hier rondlopen, is dat hier een Zoo misschien?

Oorsmeer

20 oktober 1997 — door Mo'Kill

In een home-opslag

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

Interesse in sex

20 oktober 1997 — door Jo Coune

Toneel

20 oktober 1997 — door KV, Karlien,

De kine-comeback

20 oktober 1997 — door Maarten De Gendt

De wilde haren van Vera Dua

20 oktober 1997 — door Bri&An

Vera Dua volgde Wetenschappelijke B in het Gentse Sint-Bavo van ’64 tot ’70. In 1975 studeerde ze af als landbouwingenieur aan de RUG en doctoreerde in 1986 in de landbouwwetenschappen. Na 1986 is ze werkzaam als ambtenaar van Waters en Bossen en duikt op in AGALEV-middens. In ’89 wordt ze verkozen als gemeenteraadslid te Gent, in ’91 als volksvertegenwoordiger en seder ’95 zetelt ze in het Vlaams parlement.

Film

20 oktober 1997 — door SP, Bri&An, DDT

350 keer zelfbevlekking

20 oktober 1997 — door Your Eyes Immaculate

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.