Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

353

Virtuele mobiliteit voor Palestijnen dankzij RUG

1 december 1997 — door dvdl

In de week van 17 tot 21 november werd aan onze universiteit een Palestina-week georganiseerd op initiatief van de vakgroep ‘Studie van de Derde Wereld’ en het Midden-Oosten Instituut. In het kader hiervan werd een web-site opgestart die tot doel heeft een soort ‘virtuele mobiliteit ‘ te creëren voor Palestijnse studenten. ‘‘Wat motten we ons hierbij voorstellen?’‘ dacht nonkel Schamper en hij ging poolshoogte nemen op de officiële voorstelling van de web-site. Een babbel met professor Rudy Doom op de bijhorende receptie verduidelijkte het een en ander.

Witte mars: één jaar later

1 december 1997 — door Raf Burm

De Heilige Drievuldigheid

1 december 1997 — door Karlien353

Er beweegt iets in de theaterwereld van de lage landen. Ook de Gentse studenten laten zich niet onbetuigd. Naast de jaarlijkse toneelvoorstellingen die de faculteitskringen op poten zetten, bestaan er aan de Gentse universiteit drie erkende toneelverenigingen voor studenten: Fils Féministes, Kajton C. en Feenx. Schamper polste eens wat er bij hen op stapel staat voor dit schooljaar.

Geestenrijk Gent

1 december 1997 — door K7

Mag het ietsje meer zijn ?

1 december 1997 — door Els

Zoals beloofd (voor wie zich aan de vorige Schamper heeft gewaagd) komt hier ons tweede deel van de tweedelige rubriek ‘Mag het ietsje meer zijn ?’. Ondanks de hevige regen zijn we met onze lesmarathon doorgestoten tot de donkerste contreien van Universiteitenland. In concreto betekent dit dat we, moedig als we zijn, ook eens de harde wetenschappen uitgeprobeerd hebben. De mythe wil dat de brave jongens en meisjes uit deze harde disciplines verstandiger omgaan met hun studie dan de doorsnee humane wetenschapper. Zal deze mythe, in wat volgt, bevestigd of doorbroken worden? Lees en oordeel.

Film

1 december 1997 — door k7, HedS, Bri&AN

Digitaal

1 december 1997 — door JV & MDG

Van Vertegenwoordigen Spreken

1 december 1997 — door MaK

De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) heeft tot doel de 160.000 studenten hoger onderwijs van Vlaanderen te vertegenwoordigen. Door een gecentraliseerde know-how willen zij de krachten van de studenten bundelen en zo een sterke studentenbeweging vormen die de belangen van de studenten kan verdedigen. Tot voor kort waren de studenten van de RUG niet aangesloten bij deze vereniging, die door de overheid toch als enige studentenspreekbuis wordt gezien. De studentenraad besliste zeer onlangs om na een afwezigheid van vier jaar weer in de VVS te stappen. Maar wat doet de VVS eigenlijk voor ons, en doet ze dat wel goed?

Een leugentje om bestwil

1 december 1997 — door Cobbaut

Socrates in 't Hemelsbreed verschil

1 december 1997 — door Greet/SP

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.