Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

353

De nieuwe lichting

1 december 1997 — door Nadine Lahaye

In bad met Archimedes

1 december 1997 — door DDW

Gentse studenten verenigd

1 december 1997 — door Tom De Decker

Ween niet weg is, is gezien!?

1 december 1997 — door Mo'KilL

Elk Vlaams dorp heeft traditioneel z’n gekken rondlopen. In de muzieksien is het niet anders en de meest spraakmakende rare snuiters uit het milieu heten Dean en Gene. Dit duo, dat al lang geen duo meer is, maakt pseudo-intellectuele doch intelligent belachelijke deuntjes. Volge wie volgen kan!

Virtuele mobiliteit voor Palestijnen dankzij RUG

1 december 1997 — door dvdl

In de week van 17 tot 21 november werd aan onze universiteit een Palestina-week georganiseerd op initiatief van de vakgroep ‘Studie van de Derde Wereld’ en het Midden-Oosten Instituut. In het kader hiervan werd een web-site opgestart die tot doel heeft een soort ‘virtuele mobiliteit ‘ te creëren voor Palestijnse studenten. ‘‘Wat motten we ons hierbij voorstellen?’‘ dacht nonkel Schamper en hij ging poolshoogte nemen op de officiële voorstelling van de web-site. Een babbel met professor Rudy Doom op de bijhorende receptie verduidelijkte het een en ander.

Witte mars: één jaar later

1 december 1997 — door Raf Burm

De Heilige Drievuldigheid

1 december 1997 — door Karlien353

Er beweegt iets in de theaterwereld van de lage landen. Ook de Gentse studenten laten zich niet onbetuigd. Naast de jaarlijkse toneelvoorstellingen die de faculteitskringen op poten zetten, bestaan er aan de Gentse universiteit drie erkende toneelverenigingen voor studenten: Fils Féministes, Kajton C. en Feenx. Schamper polste eens wat er bij hen op stapel staat voor dit schooljaar.

Geestenrijk Gent

1 december 1997 — door K7

Mag het ietsje meer zijn ?

1 december 1997 — door Els

Zoals beloofd (voor wie zich aan de vorige Schamper heeft gewaagd) komt hier ons tweede deel van de tweedelige rubriek ‘Mag het ietsje meer zijn ?’. Ondanks de hevige regen zijn we met onze lesmarathon doorgestoten tot de donkerste contreien van Universiteitenland. In concreto betekent dit dat we, moedig als we zijn, ook eens de harde wetenschappen uitgeprobeerd hebben. De mythe wil dat de brave jongens en meisjes uit deze harde disciplines verstandiger omgaan met hun studie dan de doorsnee humane wetenschapper. Zal deze mythe, in wat volgt, bevestigd of doorbroken worden? Lees en oordeel.

Film

1 december 1997 — door k7, HedS, Bri&AN

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.