Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

354

Symbolische afkeuring begroting '98

15 december 1997 — door Tom De Decker

Jobstudenten in de tang

15 december 1997 — door Dries Lesage & Bart Gruyaert

Legendarisch Gent

15 december 1997 — door K7

De studiebeurzenpetitie

15 december 1997 — door MaK

Burgies present

15 december 1997 — door Piet Geeroms

Film

15 december 1997 — door K7, HedS, Bri&An

Je rechten bij openbare actie

15 december 1997 — door RoeL

Over pudebakken en riboulettes

15 december 1997 — door Wouter

De Stad Gent heeft door een betere spreiding van het schuldaflossingsschema een kostenbesparing van op zijn minst tien miljoen frank gerealiseerd. Een peulschil, zeggen stoute tongen, daar betaal je tegenwoordig nog nauwelijks een regeringscommissaris mee. Maar toch laat Gent het breed hangen: het geld werd geïnvesteerd in de fantastische Kerstmarkt. En er werd niet op een pudebak of een riboulette gekeken.

Underground

15 december 1997 — door SP

Sterren in je ogen

15 december 1997 — door DDW

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.