Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

457

Vooruit

14 november 2007 — door Matthias J.

Marc Maresceau

14 november 2007 — door Laurens Lavrysen

Muziektheater Madamme Rosa's Harlem Palace &Konijne Lijm

14 november 2007 — door Van Zilverpapier en Spiegeltjes

Paranoid Park

14 november 2007

Walter De Buck 2

14 november 2007 — door Laure Nuytemans

Eethuis Epsilon

14 november 2007 — door Epsilon

Walter De Buck

14 november 2007 — door Laure Nuytemans

Erasmus infoavond

14 november 2007 — door Hannah Demol

Een wankel evenwicht

14 november 2007 — door Stijn Debrouwere

“Het is bijna suïcidaal om zo’n verdrag aan de bevolking voor te leggen.”

14 november 2007 — door Laurens Lavrysen & Ruben De Winne

Het Hervormingsverdrag, dat de locomotief van de EU terug op de rails moet zetten, wordt op 13 december plechtig ondertekend te Lissabon. Een gesprek met Marc Maresceau, professor Europees Recht.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.