Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

478

Cover 478

21 september 2009 — door Ben Verschooris

Guillaume zwemt

21 september 2009 — door Joost Vanderdeelen

3voor12.vrpo.nl

21 september 2009 — door 3voor12.vrpo.nl

Emma Watson

21 september 2009 — door Warner Bros

De Paardenkopnevel

21 september 2009 — door T.A.Rector (NOAO/AURA/NSF) and Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA)

De Aarde

21 september 2009 — door NASA

Grafiek inschrijvingscijfers

21 september 2009 — door Stijn Debrouwere

Campus Kantienberg

21 september 2009 — door Huiswerk Architecten

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.