Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

521

Commit no nuisance

19 november 2012 — door Dylan Belgrado

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.