Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Meningen

Recht tot Antwoord

13 december 1996 — door Dieter Van Parys

De volgende democratie, alsjeblief!

22 november 1996 — door Malik Weyns

Na de val van het communisme bleef enkel nog de democratie als ideale staatsvorm over, de ex-communist kocht zich een Westers pak en noemde zich voortaan democraat. Zelfs dictators in de Derde Wereld camoufleren hun wraatzuchtige machtshonger met schijnverkiezingen. Democratie is een toverwoord dat deuren opent en ogen sluit. Maar zelfs de Westerse democratieën zijn verre van perfect en dringend aan hervorming toe.

Sacco & Vanzetti

22 november 1996 — door Kenneth, 1e kan. Geschiedenis

Apathisch Actief ?

8 november 1996 — door S.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.