Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Robert Mendonck

Robert Mendonck

20 oktober 2008 — door Dries De Win

In het Kader van U

20 oktober 2008 — door Marjolein Roelandt

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student aan de UGent aangenamer maken. Deze week: Robert van de Jobdienst.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.