Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels door Davy Verbeke

Boek

14 mei 2012 — door Davy Verbeke

De publicatieproblematiek in de alfawetenschappen

30 april 2012 — door Tom De Maerschalck & Davy Verbeke

Publish or perish, dat is het bekende motto van academische onderzoekers. Maar waarom is dat publiceren zo problematisch, vooral in de alfawetenschappen? In dit tweede deel zetten we twee ervaren onderzoekers tegenover elkaar: Jan Dumolyn, een kritische alfaprof en Guy Smagghe, bètaprof.

Artsen Geneeskunde voor het Volk veroordeeld

6 april 2012 — door Davy Verbeke

Een maand geleden tekenden verschillende professoren en geneeskundestudenten een petitie om de veroordeling van vijf artsen van Geneeskunde voor het Volk te verhinderen na hun niet-betaling van lidgeld aan de Orde van Geneesheren. Tevergeefs blijkt nu, maar normaal was het wel de laatste keer dat de artsen voor het vredegerecht moesten verschijnen.

Ook studenten moeten twee jaar langer werken

19 maart 2012 — door Davy Verbeke

De Vlaamse overheid heeft beslist dat studenten niet langer zullen kunnen genieten van het huidige modeltraject. Verschillende studentenverenigingen reageren furieus op de onverwachte besparingsmaatregel en kondigen stakingsacties aan.

Geneeskundestudenten protesteren tegen Orde van Geneesheren

29 februari 2012 — door Davy Verbeke

Sommige artsen hebben wel grenzen. Zo weigeren vijf dokters van Geneeskunde voor het Volk uit Zelzate al decennialang hun wettelijk verplicht lidgeld te betalen aan de Orde van Geneesheren. Hierdoor moeten ze op donderdag 1 maart voor de vrederechter verschijnen. Studenten geneeskunde besloten hierop zich te verzetten tegen een eventuele veroordeling en startten een succesvolle petitie op.

Jean-Pierre Van Rossem betreedt opnieuw de politieke arena

5 maart 2012 — door Davy Verbeke & Pieter Van Nuffel

“Vive la république d’Europe” riep Van Rossem als vurige volksvertegenwoordiger voor ROSSEM bij de eedaflegging van koning Albert II. Deze kreet is negentien jaar later niet meer te horen, maar de politiek wenkt wel opnieuw.

Film

20 februari 2012 — door Davy Verbeke

Mooiste plekjes van Gent

24 oktober 2011 — door Davy Verbeke

Leven van de Lege Portemonnees?

10 oktober 2011 — door Davy Verbeke & Elien Lefevere

Het hoeft niet altijd over het harde leven van de arme student te gaan. Onder dat motto focussen we eens op die andere sukkelaars die in de Gentse marge leven: kansarmen, daklozen en bedelaars. Die groep barst eveneens uit haar voegen.

Nil volentibus arduum?

16 mei 2011 — door Davy Verbeke

Binnen twee maanden kent u, ijverige student, zeker uw definitieve examenresultaten. Tenzij u dit betwist natuurlijk. En dat gebeurt blijkbaar meer en meer aan onze universiteit.

Universiteit Gent koopt Blaarmeersen

16 mei 2011 — door Davy Verbeke

De onderhandelingen van de UGent met de Stad Gent betreffende de aankoop van de Blaarmeersen zitten in een vergevorderd stadium. Als alles goed gaat, is het domein in de loop van 2012 in universitaire handen.

Maatschappelijke dienstverlening van de UGent

2 mei 2011 — door Davy Verbeke & Kristof Schreurs

De taak van een prof rust op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Die laatste pijler vertoeft echter soms in een donker vergeethoekje, gevormd door de schaduw van vooral de eerste pijler.

Achterklap

4 april 2011 — door Davy Verbeke & Anemoon Soete

Handen schudden tegen racisme

19 maart 2011 — door Davy Verbeke

Maandag 21 maart vindt de 51ste Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie plaats. In het kader hiervan kan — indien er genoeg volk gemobiliseerd wordt — het wereldrecord handenschudden sneuvelen op de Vrijdagmarkt.

Rolstoelstudent aan de UGent

21 maart 2011 — door Davy Verbeke

Rolstoelgebruikers kunnen iedere dag op hun gat zitten, maar let toch op voor u hen benijdt. Veel openbare plaatsen zijn niet optimaal toegankelijk voor hen. Hoe is het gesteld met onze eigenste Alma Mater en haar gebouwen?

Vanaf april een gids in het Ufo

21 februari 2011 — door Davy Verbeke

Op 1 april, de verjaardag van de rector, opent een centrale infodesk haar deuren in de foyer van het Ufo. De opzet is om op een toegankelijke wijze een uniform antwoord te voorzien op algemene vragen over de UGent.

Beroep tegen toelating NSV! en KASPER in PFK

21 februari 2011 — door Davy Verbeke

In december keurde het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) de toetredingsaanvragen van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) en KASPER tot het PFK goed. Het gebruikelijke stof dat deze kwestie doet opwaaien, leidde ditmaal tot een beroepsprocedure.

Radio Urgent in De Therminal

1 februari 2011 — door Davy Verbeke

Urgent.fm, de Gentse studentenradio, gaat op woensdag 2 februari live on air in De Therminal. Een kans voor alle nog blokkende studenten, of andere geïnteresseerden, om een radiouitzending live mee te maken.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.