Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels door Frédéric Piccavet

Edito

11 mei 2015 — door Frédéric Piccavet

Associaties 2.0?

20 april 2015 — door Frédéric Piccavet & Arno Vanhollebeke

Hogescholen en universiteiten moeten beter leren samenwerken. Zeker nu ze krap bij kas zitten. Kunnen associaties, die ooit dienden om hogeschoolopleidingen te integreren in de universiteit, zichzelf heruitvinden of verworden ze tot wat ze vandaag al lijken te zijn: een lege doos?

Edito

20 april 2015 — door Frédéric Piccavet

Groot Gents Studentendictee 2015

25 maart 2015 — door Frédéric Piccavet

Liefde in Keiem

Edito

30 maart 2015 — door Frédéric Piccavet

CD&V komt met nieuwe regelgeving voor 75.000 Vlaamse koten

17 maart 2015 — door Frédéric Piccavet

Een student die een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit, heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. Het gebrek aan een juridisch kader voor alle betrokken partijen wil regeringspartij CD&V nu verhelpen door een nieuwe decretale huurregeling voor studentenkamers voor te dragen dat in voege zou moeten treden vanaf academiejaar 2016-2017.

Edito

16 maart 2015 — door Frédéric Piccavet

Edito

2 maart 2015 — door Frédéric Piccavet

Edito

16 februari 2015 — door Frédéric Piccavet

Universiteiten en steden, partners in crime?

16 februari 2015 — door Frédéric Piccavet

Europese steden en haar universiteiten hebben elkaar vandaag meer dan ooit nodig. Vaak ontbreekt echter die broodnodige onderlinge samenwerking. Een dertiental universiteitssteden sloegen daarom drie jaar geleden de handen in elkaar en richtten een netwerk op om te werken aan deze onderlinge relatie.

Maak kennis met de universiteit!

12 januari 2015 — door Frédéric Piccavet

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs hebben in de krokusvakantie de mogelijkheid om een aantal lessen aan de Universiteit Gent bij te wonen. Zo krijgen ze al een voorsmaakje van het universitaire onderwijs.

"Jullie spelen in de kaart van rechts."

15 december 2014 — door Arno Vanhollebeke & Frédéric Piccavet

Ja, het stakingsrecht is een fundamenteel basisrecht van onze democratie. En zeker, dat recht heeft al tot heel wat maatschappelijke veranderingen geleid in het verleden. Maar mag dat recht absoluut worden uitgeoefend? Neen, aldus Paul De Grauwe. “Alle vrijheden zijn beperkt en de beperking is net de vrijheid van anderen.” Een gesprek met de hoogleraar emeritus en Vlaanderens machtigste vakbondsbons Rudy De Leeuw.

Edito

15 december 2014 — door Frédéric Piccavet

Maatregelen na incident studentendoop

25 november 2014 — door Frédéric Piccavet

Op 28 en 29 oktober 2014 organiseerde de studentenvereniging Vlaams Rechtsgenootschap zijn traditionele doop. Enkele deelnemers werden na het eten van een zogenaamde pap ziek. De Universiteit Gent en de Stad Gent nemen de zaak bijzonder ernstig en voorzien maatregelen.

Edito

1 december 2014 — door Frédéric Piccavet

Edito

17 november 2014 — door Frédéric Piccavet

Achterklap

17 november 2014 — door Frédéric Piccavet

De passie voor muziek

17 november 2014 — door Frédéric Piccavet

De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag uit kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen. Student-ondernemer zijn is daar één van.

Fakkelflop

5 november 2014 — door Frédéric Piccavet

Remember, remember, the 5th of november. Niet zo voor de Gentse studentenvertegenwoordigers. Hun vurig verzet – gericht tegen de besparingsplannen van de nieuwe regering – lokte maar weinig studenten naar het Sint-Pietersplein. Staat de legitimiteit van de vertegenwoordigers nu onder druk?

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.