Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels door Pieter Van Nuffel

Verbeelding in een dwangbuis

4 november 2013 — door Pieter Van Nuffel & Fabrice Luyckx

Lawrence Krauss is een befaamd kosmoloog, populair-wetenschappelijk auteur en snoepjesliefhebber. In zijn recente boek A Universe from Nothing tracht hij een onthullend antwoord te geven op de vraag hoe ons heelal ontstaan is uit het niets. “Op zulke Grote Vragen moet de wetenschap een antwoord trachten te geven”, meent Krauss. En dus niet de filosofie. Die doet hij af als een irrelevante bezigheid die ons geen stap vooruit helpt. “Terwijl filosofen discussiëren, maakt de wetenschap progressie. Wetenschappers hebben geen enkele nood aan hun filosofische inzichten.”

Wetenschap als kandelaar in de duisternis

4 november 2013 — door Fabrice Luyckx & Pieter Van Nuffel

Filosoof, scepticus en atheïst, vertrokken uit het land met de zetel van de Rooms-Katholieke Kerk, naar het land waar elke presidentiële speech eindigt met ‘God bless America’. Zijn conclusie na meer dan twintig jaar: er is nog veel werk. “Ik heb een aantal leerkrachten biologie ontmoet die het creationisme uitdragen. Dat is een probleem.”

In de sofa met Amelia Andersdotter

1 april 2013 — door Jago Kosolosky & Pieter Van Nuffel

Schamper interviewde de gasten van de Exclusieve Salondebatten georganiseerd door het Vermeylenfonds. De laatste gesprekspartner was niet de minste: Amelia Andersdotter zetelt voor de Zweedse Piratenpartij in het Europees parlement. Met haar 25 lentes is ze momenteel de jongste Europarlementariër.

Boek

17 december 2012 — door Pieter Van Nuffel

Boek

3 december 2012 — door Pieter Van Nuffel

Wetenschap voor dummies

5 november 2012 — door Pieter Van Nuffel

Omdat het geniale veelal in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: machtswetten.

Wetenschap voor dummies

24 september 2012 — door Pieter Van Nuffel

Omdat het geniale veelal in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: zelforganisatie.

"Studenten zijn de dupe"

8 juni 2012 — door Pieter Van Nuffel

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) eist dringend een debat rond de toekomst van de tweejarige master. Ze vindt de plotse beslissing om alle ingediende dossiers in de prullenmand te gooien, onbegrijpelijk.

Njet voor tweejarige masters

8 juni 2012 — door Pieter Van Nuffel

De Vlaamse Regering keurt de aanvragen voor de tweejarige master in geen enkele richting goed. Aan de UGent heerst ontgoocheling.

Opnieuw geen enkele vrouw decaan

29 mei 2012 — door Pieter Van Nuffel

De voorbije weken vonden aan de verschillende faculteiten decaanverkiezingen plaats. Professor Marc Boone en professor Rik Van de Walle mogen zich vanaf heden ‘decaan’ noemen, de rest werd herverkozen.

Wij zijn piraten van de zee

14 mei 2012 — door Nathalie Dujardin, Thomas Vanthournout & Pieter Van Nuffel

Alle hens aan dek, in de Gentse hackerspace! Wekelijks komt er een groep jonge piraten samen om te bouwen aan een nieuw politiek schip. Voor de eerste keer in België hijst de Piratenpartij de zeilen voor de gemeente- en de provincieraad. Yarrrgh!

Edito

14 mei 2012 — door Pieter Van Nuffel

Achterklap

14 mei 2012 — door Pieter Van Nuffel

Anti-ggo-activisten viseren Technologiepark

4 mei 2012 — door Pieter Van Nuffel

De Field Liberation Movement zal woensdag het technologiepark in Zwijnaarde betreden. Een tegenopkomst, die aanvankelijk gepland was door studenten biochemie, is afgeblazen.

De worsten van Woeste

25 april 2012 — door Pieter Van Nuffel

Onregelmatigheden tijdens verkiezingen: een scenario dat niet enkel opduikt in Myanmar, Rusland of Congo, maar nu ook tijdens de studentenverkiezingen aan de UGent.

Achterklap

30 april 2012 — door Pieter Van Nuffel & Lise Eelbode

Edito

30 april 2012 — door Pieter Van Nuffel

Gertjan Roels wint Groot UGent Dictee

20 april 2012 — door Pieter Van Nuffel

Gertjan Roels, student Frans-Duits aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, heeft gisteravond in het Ufo het allereerste Groot UGent Dictee op zijn naam geschreven. Prof. Luc Taerwe, decaan van de burgies, was de beste van de prominenten.

Studentenverkiezingen geboycot

19 april 2012 — door Pieter Van Nuffel

Aaah, er worden weer eens nieuwe studentenvertegenwoordigers verkozen. Dit jaar zal u niet enkel met clichématige slogans à la “De student centraal!” om de oren geslagen worden, maar zal u er ook op gewezen worden dat “niemand je beter kan vertegenwoordigen dan jezelf”

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.