Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Artikels door Tobe Steel

Burgies maken favorietenrol waar

1 mei 2014 — door Tobe Steel

De Gentse twaalfurenloop was weer een heus succes dit jaar. In totaal liepen alle studentenverenigingen samen meer dan 3600 km op de 320 m tellende piste aan het Sint Pietersplein. De burgies van de VTK wisten hun favorietenrol waar te maken en wonnen voor HILOK en VLK .

Van masterdiploma tot werkloosheid

5 mei 2014 — door Tobe Steel & Iris Jiang

Deze zomer stroomt weer een nieuwe lichting afgestudeerden de arbeidsmarkt op. Toch biedt een universitair diploma al lang geen garantie meer op werk. Veel hooggeschoolden aanvaarden noodgedwongen een job onder hun niveau, maar daardoor duurt het langer vooraleer ze een passende baan vinden en bovendien verdringen ze zo de laaggeschoolden.

4,75 miljoen voor extra proffen

21 april 2014 — door Tobe Steel

De UGent begroot 4,75 miljoen euro extra voor de aanwerving van bijkomende proffen. Dat besliste de Raad van Bestuur van de universiteit op 4 april. Door deze meeruitgaven zal vanaf 2017 een structureel tekort ontstaan. Er zal elders gezocht worden naar extra middelen om toch een begroting in evenwicht te behouden.

UGent als miljoenenonderneming

21 april 2014 — door Tobe Steel

Vorig jaar boekte de universiteit een overschot van 16,8 miljoen euro. De UGent is financieel gezond, zo blijkt uit de jaarrekening 2013 die Schamper kon inkijken. Toch liggen er enkele uitdagingen in het verschiet met de inkanteling van de hogescholen, onzekerheid over het pensioenplan en de ontoereikende overheidstoelagen.

Edito

21 april 2014 — door Tobe Steel

Vijftig extra proffen?

21 april 2014 — door Tobe Steel

"Die verdomde nacht"

31 maart 2014 — door Tobe Steel & Brecht Vissers

In het kader van ons dossier criminaliteit, deelde Katrien haar afgrijselijke verhaal, het verhaal van die nacht waarop haar leven veranderde.
Waarschuwing: Dit stuk bevat gruwelijke details over seksueel geweld.

Dealen in de Overpoort

31 maart 2014 — door Tobe Steel

Hoe moeilijk is het om in Gent aan harddrugs te raken voor wie niet beschikt over een uitgebreid netwerk? Twee studenten, Emma en Daan, waren benieuwd en trokken het nachtleven in om het uit te zoeken. Ze deelden hun speurtocht met Schamper.

Getuigenissen van slachtoffers

31 maart 2014 — door Brecht Vissers, Tobe Steel & Lieselot Le Comte

Een criminele Schamper-editie zou niet compleet zijn als de slachtoffers van zowel kleine als grote misdaden niet aan het woord zouden komen. In enkele pittige gesprekken, getuigen verschillende Gentse studenten over hun ervaringen. Let op: sommige van deze gruwelijke verhalen zijn niet bestemd voor gevoelige lezers.

Edito

31 maart 2014 — door Tobe Steel

Faculteitsraden slinken door tekort aan vrouwen

17 maart 2014 — door Tobe Steel, Adel Mouchalleh & Arno Vanhollebeke

Tegen 1 oktober 2014 moet de samenstelling van alle officiële raden van de UGent genderevenwichtig zijn, zo stelt het genderdecreet. Na de universitaire verkiezingen in mei zullen de faculteitsraden fors inkrimpen zodat voldoende vertegenwoordigende vrouwen gevonden kunnen worden. Rector Anne De Paepe en vicerector Freddy Mortier verdedigen hun genderplan: “Anders liepen we het gevaar om in de illegaliteit te verzeilen.”

Edito

17 maart 2014 — door Tobe Steel

Rector De Paepe vrouw van het jaar

7 maart 2014 — door Tobe Steel

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag verkozen de Metro-lezers de UGent-rector Anne De Paepe tot vrouw van het jaar. “Ik wil vrouwen motiveren om hogerop te geraken”, zegt De Paepe daarover in datzelfde blad.

Voorzitter UGent wil verhoging inschrijvingsgeld

3 maart 2014 — door Frédéric Piccavet, Arno Vanhollebeke & Tobe Steel

De politieke zwaargewichten Sas van Rouveroij (Open VLD) en Caroline Gennez (sp.a) plaatsen het financieringsvraagstuk van het hoger onderwijs bovenaan de agenda. Beiden zien een uitbreiding van het onderwijsbudget als hoogst noodzakelijk. Door een verhoging van het inschrijvingsgeld wil de liberale UGent-voorzitter extra middelen binnenhalen. Voor de socialisten is dat no pasaran en zal de Vlaamse overheid de extra centen elders moeten zoeken.

Achterklap

3 maart 2014 — door Tobe Steel & Olivier Vander Bauwede

Over de psychologie van het kiezen

21 februari 2014 — door Tobe Steel

Donderdag trapte Noreena Hertz de eerste avond van Mind the book in Vooruit op gang. “We moeten leren om zowel experten als onszelf niet blindelings te vertrouwen bij het nemen van belangrijke beslissingen.”

Imperfecte beslissingen

17 februari 2014 — door Tobe Steel

Volgende week spreekt Noreena Hertz in de Vooruit in Gent over hoe we dagelijks meer dan tienduizend beslissingen nemen. In haar recentste boek Eyes Wide Open rijkt de vooraanstaande Engelse econome tal van tips aan om in een complexe samenleving vol onzekerheid en met een wirwar aan informatie toch tot betere beslissingen te komen.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.