Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

lezersbrief

Lezersbrief 2

16 november 2015 — door Brecht Vissers

Lezersbrief 1

16 november 2015 — door Brecht Vissers

Lezersbrief de goede sint

19 oktober 2015 — door Koba Ryckewaert

Lezersbrief

5 oktober 2015 — door Laura Massa

Lezersbrief

5 oktober 2015 — door Lorenz Kempeneers

Nog een lezersbrief

21 september 2015 — door Wouter De Rycke

Lezersbrief

21 september 2015 — door Wouter De Rycke

Lezersbrief: Internationale Vrouwendag

8 maart 2014 — door Kate Neyts

Op 8 maart 2014 vieren we naar jaarlijkse goede gewoonte de Internationale Vrouwendag, een dag waarbij vrouwen wereldwijd in de kijker gezet worden. Een dag om vrouwelijke exploten te roemen en om de nog steeds sluimerende obstakels voor vrouwen aan te kaarten. Zolang er sprake is van een genderloonkloof, van een glazen plafond, van geweld tegen vrouwen of van meer ongeletterdheid bij vrouwen, kunnen we de strijdbijl nog niet begraven.

U bent met glans geslaagd!

21 maart 2013 — door Wouter De Rycke

Dinsdagavond vond voor de tweede maal het Groot AUGentdictee plaats. Schamper leverde naar goede gewoonte de tekst van het dictee. Ook deze keer was onze jury danig geëmpressioneert door uw postmodern genie.

De rector reageert

18 februari 2013 — door Paul van Cauwenberge

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.