Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

342

Studentenvertegenwoordigers aan het woord.

22 november 1996 — door S.

Heavy

22 november 1996 — door DDT

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.