Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

349

Edito

18 april 1997 — door Pascal Goethals

Koehandel en zwijggeld

18 april 1997 — door Nico

De kogel is door de kerk: de opleidingen kinesitherapie voedings- en dieetleer, audiologie en logopedie worden als vierjarige opleiding aan de Gentse universiteit geschrapt. Het resultaat van een koehandel (compromis in politieke termen) tussen de hogescholen, de universiteiten en het ministerie van onderwijs en het betalen van zwijggeld (in politieke termen: een tegemoetkoming voor de bruuske beslissing) aan de universiteiten. Nemen we de toestand rond de toelatingsproef/numerus fixus aan de geneeskunde en de tandheelkunde ook in beschouwing, wordt het plaatje duidelijk: studenten zijn eigenlijk maar een vervelende, bijkomende factor. Geld daarentegen...

Schamper presenteert: de waarheid

18 april 1997 — door FN

Overvallen

18 april 1997 — door Malik Weyns

Van den hond zijn kloten

18 april 1997 — door Pascal Goethals

‘‘Ikzelf studeer in Gent, het laatste jaar van een studierichting waarin ik niet meer geloof, aan een universiteit die ik belachelijk vind, en onderwezen door professoren wier belangrijkste kwaliteit is dat ze te stom zijn voor een andere baan.’‘ (Tom Lanoye. Een slagerszoon met een brilletje. Bert Bakker. Antwerpen: 1989 (7), p. 133.)

KVHV geeft zich bloot

18 april 1997 — door Marc Loriaux

Het KVHV-Gent (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) is nog maar pas erkend (op 27 januari) als studentenvereniging, of ze laten zich al van hun slechtste en onverdraagzaamste zijde zien. Onderstaande tekst over homosexualiteit als een ziekelijke neiging maakt deel uit van een artikel dat onlangs verscheen in ‘Ons Nieuw Verbond’. De verrechtsing in Vlaanderen manifesteert zich steeds duidelijker, ook bij studenten.

Dienst StudentenActiviteiten

18 april 1997 — door Pascal Goethals

Over het statuut van de DSA, de Dienst Studentenactiviteiten die alle studentenverenigingen en de zeven konventen overkoepelt, is de laatste tijd al heel wat te doen geweest. Eerst was er het ontwerpstatuut van Logistiek Beheerder Dirk Mangeleer. Dat werd echter op heel wat tegenstand onthaald door verenigingen die niet wilden dat er ledenlijsten ingediend moesten worden in ruil voor subsidies van de universiteit. Op de Sociale Raad van 4 maart werd dit ontwerp dan ook naar de prullenmand verwezen. Terug naar af.

Victoria Festival

18 april 1997 — door Wednesday

Van woensdag 30 april tot en met zondag 4 mei heerst het Victoriafestival over een stukje Belgische en buitenlandse theater/dans/muziekwereld. Dit gebeurt op allerlei locaties in Gent.

NSV

18 april 1997 — door Geert Neirynck

De Titelstrijd

18 april 1997 — door Nico

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.