Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

349

Verloren Nestwarmte

18 april 1997 — door BRI&AN

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.