Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

350

Oorlogsverklaring aan de hogescholen

20 oktober 1997 — door Nico Vandenabeele

Rector Willems neemt het niet langer dat hogescholen hoe langer hoe meer komen vissen in de universitaire vijver, en eist een duidelijkere afbakening van de taakverdeling tussen universiteiten en hogescholen. Na de voorlopig uitgestelde overheveling van de kine-opleiding naar de hogescholen, is wat dat betreft voor de rector de maat vol. Dit was althans zijn boodschap op de plechtige opening van het nieuwe academiejaar op 1 oktober in de Aula.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.