Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

levenswetenschappen

Wortel schieten bij het VIB

17 november 2008 — door David De Pue

Plantenbiotechnologen aan het VIB zijn erin geslaagd het mechanisme achter de vorming van zijwortels bloot te leggen. De hoofdrolspelers zijn een eiwit en haar overeenkomstig coderend gen. De wetenschappers doopten het ACR4.

Leve Darwin

7 april 2008 — door Stijn Debrouwere

Professor Braeckman kwam de laatste maanden regelmatig in de media met zijn nieuwe project om de kennis over de evolutietheorie in onze contreien op te krikken. Volgens sommigen krijgt hij geld van de overheid om zijn wereldbeeld aan anderen op te dringen. Volgens anderen is het geld dat de wijsgeer krijgt een manier om atheïsme te promoten. Braeckman nuanceert.

De vergeethoek van het Internet

28 februari 1997 — door MDG

Internet is een wereldwijde verzameling van computers, die allemaal onderling verbonden zijn door een netwerk. Via dit netwerk kunnen de computers met elkaar communiceren. Die communicatie gebeurt op verschillende wijzen: bestanden kopiëren van de ene computer naar de andere, bestanden bijplaatsen op andermans toestel, of rechtstreeks op een computer elders in de wereld werken of spelletjes spelen.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.