Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

512

Jim Cole

5 maart 2012 — door Joost Vanderdeelen

Chicks for Money

5 maart 2012 — door Isabel Devos & Julie Tavernier

Van Rossem

5 maart 2012 — door Pieter Morlion

Jean-Pierre Van Rossem betreedt opnieuw de politieke arena

5 maart 2012 — door Davy Verbeke & Pieter Van Nuffel

“Vive la république d’Europe” riep Van Rossem als vurige volksvertegenwoordiger voor ROSSEM bij de eedaflegging van koning Albert II. Deze kreet is negentien jaar later niet meer te horen, maar de politiek wenkt wel opnieuw.

De individuele mythe van de psychoanalyse: deel 1

5 maart 2012 — door Fabrice Luyckx

Nu het stof stilaan is neergedaald en wetenschapsfilosofen en psychoanalitici hun wonden likken, horen we plots de stilte die altijd op de achtergrond is gebleven. De stilte van andere psychologen. Want, o ja, die bestaan ook nog.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.