Het blad van bits — Schamper is het studentenblad van de Universiteit Gent.

Wetenschap: natuurwetenschappen en technologie

"Go science, go!"

14 mei 2007 — door Pieter Bonte

Een vreemde vogel is neergestreken in het Gentse. Dr. Anders Sandberg, overgevlogen uit Oxford, is ‘transhumanist’. Volgens de transhumanisten wordt in duizenden labs rondom de wereld de technologie ontworpen die ons op het spoor zet naar een nieuwe evolutionaire fase van de mensheid: een trans-humaniteit. U gelooft er niets van? U bent er vierkant tegen? Misschien brengt Sandberg u wel op andere gedachten.

SKEPPticus Maarten Boudry over psychoanalyse

30 april 2007 — door Stijn Debrouwere

Maarten Boudry, kersvers filosoof, kreeg onlangs de thesisprijs van SKEPP (De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale) voor zijn kritische kijk op de psychoanalyse. We liepen eens bij hem langs.

Killerinsecten, kapitalisten en biotechnologie

16 april 2007 — door Stijn Debrouwere & Bert Dobbelaere

Wetenschappers hebben een kwalijk imago wat betreft sociale betrokkenheid. Professor emeritus Marc Van Montagu en doctor Mike May doorbreken dat cliché: beiden voeren onderzoek naar biotechnologische oplossingen voor landbouwproblemen in ontwikkelingslanden. Van Montagu en zijn instituut kwamen laatst nog in het nieuws met commentaar op de Europese wetgeving inzake genetisch gemodificeerde gewassen.

Rockluid = rockdoof!!!

16 april 2007 — door Maarten Hanssens

"Niemand gaat 'vreemd', men gaat bij bekenden"

26 februari 2007 — door Pieter Bonte & Maarten Boudry

Het cliché wil dat mannen om de zeven minuten aan seks denken. Zou professor Johan Mertens, evolutionair bioloog en gedragsgeneticus aan de UGent, dat gemiddelde beroepshalve ruimschoots overschrijden?

Antilichamen aangemaakt in plantenzaad

26 februari 2007 — door Laurens Lavrysen

Wanneer je in slaap sukkelt bij het aanhoren van de zoveelste saaie prof of als je je afvraagt wat ze in de Brug in godsnaam met de tomaten hebben uitgehaald, zou je haast vergeten dat er aan onze universiteit ook goed werk geleverd wordt. Kijk maar naar het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), een interuniversitair onderzoeksinstituut dat zijn hoofdzetel in Gent heeft.

Aids in cijfers

4 december 2006 — door Roeland Termote & Laurens Lavrysen

"Making the money work for the people"

4 december 2006 — door Roeland Termote & Laurens Lavrysen

Een dikke 30 jaar geleden hield Peter Piot zelf nog de zitjes van de Gentse auditoria warm, tegenwoordig is hij voorzitter van UNAIDS, het aidsprogramma van de Verenigde Naties. In een exclusief interview met Schamper schetst hij de stand van zaken in de strijd tegen de meest ingrijpende ziekte die de hedendaagse wereld teistert.

Apocalypse nog niet now.

4 december 2006 — door Maarten Hanssens

Heeft u ook al uitgevers aangeschreven om uw memoires over ‘den tyd dat het nogh koud was ende vriesde’ te publiceren over een goeie vijftig jaar? Bent u de sauna in uw achtertuin stilaan aan het ombouwen tot wintertuin? Vermijdt u ten stelligste elk koolstofdioxide producerend tuig om de wereld van de desastreuze gevolgen van de klimaatsopwarming te behoeden? — Hou dan hier halt.

Tissue Engineering

15 mei 2006 — door Roeland Termote

"Hoe meer je weet, hoe betoverender alles wordt"

1 mei 2006 — door Matthias J. & Pieter Bonte

Professor Henri Verschelde is een van de meest eminente wetenschappers van onze universiteit. “De Einstein van de Sterre”, zo wordt hij in de wandelgangen wel eens genoemd. Zijn grote passie is de quantumchromodynamica, één van de meest complexe theorieën uit de natuurkunde. Maar Verschelde is eveneens een passionele uomo universale.

Van Plat Pays tot City of Blinding Lights

20 maart 2006 — door Bert Dobbelaere

Grote verschuivingen in een landschap gebeuren doorgaans tergend traag. Om zicht te krijgen op de evolutie, legde het labo Stedenbouw van onze universiteit een serie foto’s naast elkaar. Allemaal van dezelfde plaatsen, maar op verschillende tijdstippen vastgelegd.

SKEPP beloont Dutroux-journalist De Standaard

21 maart 2005 — door Stefaan Duc

Tijdens een colloquium rond sekten op 5 maart deelde SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschappen en het Paranormale, haar “Zesde Vijs” uit. Die prijs wordt jaarlijks toegekend aan “iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale”.

Nieuwe brillen, oude kijkers

20 maart 2006 — door Eline Strik

Woensdagavond, hoog in de Rozier. De wind giert rond de koepel. We hadden naar de cantus van Chemica of naar het gebedsmoment van het Studentenpastoraal kunnen gaan. In plaats daarvan kozen we voor de publieksavond van Volkssterrenwacht Armand Pien. Bent u daar al eens geweest?

Het mysterie van de tsjilpende piramide ontrafeld!

18 april 2005 — door Pieter Everaerts

Uitzonderlijke vindplaatsen en gebouwen. De Maya’s hebben er ons verschillende nagelaten. Eén van de mooiste sites blijft wellicht Chichen-Itza, op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Ook kan het bestempeld worden de meest mysterieuze Mexicaanse vindplaatsen.

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.